Mikołeska

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1788 r. – na podstawie spisu komunikatów parafii katolickiej w Tworogu.

1. Scholtysik Simon – Bienenwarter
Hedwiga Bujarowa – sein waib
Anton – sein Sohn
Veronica Kijowska – dienstmäde

2. Scholtysik Jacob – Gärtner
Hedwiga Susczykowa – sein weib
Anna Prykowa

3. Kozi Christoph – Haußler
Catarina Kozina – sein Mutter
Jan Kozi – sein Bruder

4. Czerwionka Thomek – Hirst
Benigna Matuszczykowa – sein weib
Mikolay
Rosina Matusczykowa

5. Kozi Franz – Jäger
Liza Kachlina – sein weib
Seine Kinder
Eva

6. Jaxa Casper – Schindelmacher
Francisca Zientkowa – sein weib
Anna Sczeponikowa
Schymik Simon – einlieger
Agnieszka Scholtysikowa – sein weib