Mikulczyce (ob. Zabrze)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1498 rok – na podstawie (urbarza) rejestru wolnych chłopów ziemi bytomskiej z około 1498 roku.

Swiech
Blaziek
vrban
Plachta
Smolich
Gomolka
zlotoch
maczek
Pych
Grab
mruz
Depta
niemecz
kyta
lorek
Rak
Zientek
Stanislaw
Kwasno
Ssary
Kaziek zahradnik
pielak
Lysek
mendryssa
matiey syn rakuw
Sedlarz
Sskuballa
Skala
Symek
Sebranek
Ssabdey
znicka
Czorn
Ciepok
mlynarz