Molna

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1727 rok – na podstawie inwentarza parafii sierakowskiej z 22 marca 1727 roku

Spis gospodarstw z Molnej zobowiązanych do płacenia mesznego (opłaty za odprawianie mszy) księdzu z Sierakowa Śląskiego:
wolni ludzie:
1. wolny statek Jasionkowski
2. wolny statek Szkubalowski
3. wolny statek Blachowski
4. wolny statek Kąpalinski
5. wolny statek Plasczochowski
6. wolny statek Janikowski
7. wolny statek Tomaliowski
8. wolny statek Urbanczowski
9. wolny statek Pietrowski
10. wolny statek Włodarczykowski
11. wolny statek Knopowski
Siodłoki:
1. wolna rola siodłaczo Jurczokowska