Panewniki (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Szymek Sztutela
2. Simon Mrowiec
3. Jurek Nowok – Vogt und Kretschmer (wójt i karczmarz)
4. Jurek Fik
5. Mathusz Gruchel
6. Paul Ogryzek
7. Maciey Musioł
8. Kasper Klimek
9. Jurek Kontny
10. Woytek Jureczek

Häusler (Chałupnicy):
11. Walek Szwiec
12. Blazek Szumny
13. Anton Kocurek
14. Morcin Woydela
15. Paul Grziwocz
16. Paul Fik – Waldheger (gajowy)
17. Bartek Kocurowsky
18. Woytek Faykisz
19. Maciey Depta – Biegon im Dorfe
20. Joseph Wayduch
21. Michol Woz
22. Jon Szayda
23. Wawrzin Fik
24. Joseph Wilk – Müller (młynarz)
25. Anton Oszowsky
26. Bartek Wawrzątko
27. Maciey Mrowiec
28. Blazek Juranc
29. Witek Grzondziel
30. Jakub Poremsky – Brethmüller, Aufseher
31. Bernhard Kosinsky
32. Woytek Matura – Dorf Biegon
33. Grześ Bury
34. Grześ Juranc – Soldat (żołnierz)

Kammerleute (Komornicy):
Walek Szwiec
Jendrys Suchy
Woytek Wuz
Kuba Chroszcz
Walek Fik
Jakub Borys