Paniowy (ob. Mikołów)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1498 rok – na podstawie (urbarza) rejestru wolnych chłopów ziemi bytomskiej z około 1498 roku.

machura
Bienek
woytek
martin syn mychaluw
wieczorek woytek
nendza czelnik
y mlyn