Paprocany (ob. Tychy)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Staniek
2. Jacub
3. Jacub Zych
4. Jacub Jarek
5. Woytek
6. Tomek

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłocy):
1. Morcin Gollosz – zinsen und robothen beym Hammerwerck (czynszownik i pracownik kuźnicy)
2. Jonek Bortel – zinsen und robothen beym Hammerwerck (czynszownik i pracownik kuźnicy)
3. Jon Kokoszka – zinsen und robothen beym Hammerwerck (czynszownik i pracownik kuźnicy)
4. Franek Nowok – zinsen und robothen beym Hammerwerck (czynszownik i pracownik kuźnicy)
5. Wawrzin Żyk – zinsen und robothen beym Hammerwerck (czynszownik i pracownik kuźnicy)
6. Jurek Jarek – zinsen und robothen beym Hammerwerck (czynszownik i pracownik kuźnicy)
7. Jon Pilorz – Bretschneider (tracz)

Häusler (Chałupnicy):
8. Woytek Musioł
9. Woytek Severin
10. Krzistek Paczek – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
11. Morcin Pietyra
12. Andreas Kicia – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
13. Maciey Stalmach – Biegon (goniec)
14. Kazimierz Glaszczyk
15. Adam Gollosz
16. Mikolay Krupa
17. Tomek Pokornik
18. Paul Szala
19. Wrubel
20. Wawrzin Kroczek
21. Kuba Pilarczyk
22. Mathusz Cipa
23. Woytek Ptaszny – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
24. Jandrys Faykisz – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
25. Maciey Simon – Scholtze (sołtys)
Andreas Simon – Scholtze (sołtys)
26. Walek Czardybon – Scholtze (sołtys)
27. Lentkowski

Kammerleute (Komornicy):
Marcin Wilk
Kuba Paczek
Woytek Magdziorz
Tomek Bożek
Jurek Ćmiel
Stas Paszek
Jon Koztorz