Pawłów (ob. Zabrze)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

(na podst. oprac. Ks. J. Knosały)

1774r.

Kazimierz Dobrzyński-z Ożarowic (w Królestwie) z żoną i 4 dzieci
Jerzy Brunn-stary austriacki inwalida wojenny z Vestenberg pow. Twardagóra z żoną  i 4 dzieci(zmarł około 1780 r.)
Urban Noglik-z Bogumina (b. Śląsk Austrjacki, obecnie w Czechach) z żoną i córką
Franciszek Gawłowski-tkacz z Rudnicy (b. Śląsk Austr.) z żoną i 3 dziećmi
Janek Kyta -z Bielszowic
Matus Białas-z Klimontowa (w Królestwie) z żoną i synem;
Janek Kratochwil- z Bielszowic.

1780 r.
Franciszek Sikora z Kończyc (w Cieszyńskiem)
Hanna Kurbowa-wdowa
Grzegórz Budzik-krawiec z Paniówek
Antoni Patrion-urlopowany żołnierz z Kłodzka
Jakób Mieszek-z Domaszka koło Frydka
Jurek Duda- z Bielska;
Jurek Kuta-z Bielszowic
Krystjan Budny-(z Królestwa)
Matus Miacz-z Paniówek
Bartek Polacz-z Bielszowic
Jan Goszowski-z Bielszowic
Karol Mazur-z Zaborza
Walek Duda-z Bielska (syn wyżej wspomnianego Jurka Dudy)
Piotr Minasz (Młynarz?)

1780r.

Górny Pawłów

Maciek Grieger
Grzegorz Mazur-przebywa obecnie w Krzyżowicach w Pszczyńskiem i zajmuje się krawiectwem
Franciszek Mazur-brat Grzegorza -murarz,pochodzi z Karniowa
Wojtek Pika (Pyka)-przebywa w Paniówkach
Jerzy Słaboń- „siedzi on również w Paniówkach na komornem”
Filip Resitzka – „znajduje się on obecnie na folwarku w Chudowie”
Bartek Miacz
Franuszek
Wojtrk Kurzyk
Piota Miacz
Karol Gollaka- z Karniowa
Jaś Budnego
Karol Smok
Stanisław Siemońskiego-(z Królestwa)
Jakóa Schippeki – szewc z Węgier
Jan Guziel-z Królestwa,
Iwan Feduła-z Rosji.

Franciszek Knop- sołtys w Górnym Pawłowie około 1792 r.

Franciszek Gawłowski- sołtys w Dolnym Pawłowie około 1793 r

Matuś Bąk – sołtys połączonego Pawłowa około 1796 r

Karol Gollak-sołtys Dolnego Pawłowa w 1798 r.

Jan Serwik-sołtys Dolnego Pawłowa w 1815-1827r.

Wincenty Gawroński-(zmarł 1807 r.) równocześnie sołtys w obu wioskach

Stefan Nitka-sołtys około 1827 r. obydwóch gmin

Franciszek Kutler-sołtys Pawłowa wspominany 1829-1831 r.

Józef Mazurek-sołtys Pawłowa w 1839-1841 r.

„Dnia 31 stycznia 1796r. zawarła ślub w kościele parafjalnym w Bielszowicach bardzo
ciekawa para nowożeńców; pan „młody”, wdowiec Piotr Piskorz z Pawłowa, miał już przeszło 95
lat, podczas gdy panna „młoda” wdowa Jadwiga Skubelska z Dorotki liczyła „dopiero” 50 lat.” (ks. J. Knosała)
„Wrocławski „Schlesisches Pastoralblatt” z 1847r. donosi o pewnym sekciarzu z Pawłowa.
Jakiś Silvester z Pawłowa – prawdopodobnie syn tamtejszego karczmarza Mateusza Silvestra –
przyłączył się do apostaty Rongego i głosił ludowi nową wiarę, podobnie jak drugi Górnoślązak
Wieczorek.” (ks. J. Knosała)

„Do wielkiej liczby złodzieji i paserów owych czasów nałeżała pewna Marjanna Kremlica,
mieszkająca w Pawłowie. W lipcu 1851r. przeprowadzono u niej policyjną rewizję domową, przy
której znaleziono mnóstwo skradzionych rzeczy. 37 różnych przedmiotów zajęto i oddano je ich
właścicielom.” (ks. J. Knosała)