Pawłowice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Nykel
2. Marek
3. Jakub
4. Jan Kowal
5. Jan Rodieg
6. Jaross
7. Pawel Bartkuw
8. Tomek Humer
9. Mathieg Ssimha
10. Peter Kytha
11. Jurek Jaross
12. Ssimek Grusska
13. Watzlaw Mach
14. Jan
15. Morokwa
16. Jakub Krenthy
17. Peter Wolek
18. Bartek Sopel
19. Mathieg Zeleza
20. Jan Skladany
21. Blazek Wawak
22. Jan Brachizan
23. Woytek Sseliga
24. Martin Stoploch
25. Martin Przibillo
26. Wawrzek Bubno
27. Klymek Hulass
28. Warzlaw Brachizan
29. Woytek Bunk
30. Woytek Lysek
31. Mathieg Nezgoda
32. Woytek Bozek
33. Klymek
34. Mathussek
35. Pawel Kameka
36. Mathieg Tiermoch
37. Mytzek Haly
38. Jan Huser
39. Pawel
40. Jurek Ssymha
41. Mathieg Radieg
42. Woytek Passek
43. Mykulass Kruz
44. Idem mehr robotgelt
45. der kretschmer
46. Bartyl
47. Mykulay
48. Godiek
49. Gruska
50. der kretschmer
Die wustung:
Nykel
Jan Kowal
Jaross
Jakub Radieg
Peter Wolek Michael Godiek
Jan Rodiek
Jurek Ssimha