Pazurowice (ob. Brzeźce)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Jurek Grzegorzek
2. Bartek Dusza
3. Walek Świerkot
4. Jurek Szkowronek
5. Balcar Folek

Häusler (Chałupnicy):
6. Andreas Kupitel
7. Kuba Zimnol
8. Mathusz Baron
9. Woytek Figaluszka
10. Grygier Mazur
11. Jurek Kurasz
12. Andreas Linek
14. Jakub Szmara – Nachtwärter (stróż nocny)
15. Michol Kotas – Biegon (goniec)
16. Kuba Madzgala
17. Lisok – wüste (gospodarstwo puste)
18. Jonek Cepok – Biegon (goniec)
19. Jurek Woytek – Biegon (goniec)
20. Walek Piorka
21. Strzoda – wüste (gospodarstwo puste)
22. Mikolay Jan
23. Polok – wüste (gospodarstwo puste)
24. Pawel Polloczek
25. Kuba Osinsky
26. Joseph Otremba
27. Andreas Hayser
28. Wawrzin Nowoczek
29. Joseph Pytel – klein Vogt (mały wójt)
30. Jonek Szpotek
31. Jon Chroszcz
32. Kuba Figoluszka
33. Paul Gaydzik
34. Jurek Wrobel

Kammerleute (komornicy):
Jonek Bialon
Paul Figoluszka
Eva Polloczkowo
Wymyślino
Mazurkowo
Otrembina
Śiwerkotka
Jon Żebrok
Maciey Kopeć
Jendrys Biber
Jon Pytel
Jakub Czamber
Jon Kupitel
Blażek Kupitel
Gawel Piorko