Poręba

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Maciey Świerczek
2. Kuba Cepok
3. Grzes Greycarek
4. Morcin Dubiel
5. Jonek Szyndera – Kretschmer und zinset (karczmarz i czynszownik)
6. Tomek Musioł
7. Jospeh Pająk – hält einen Knecht in Brandweinhause
8. Jonek Haraźeń
9. Mathusz Kalus
10. Maciey Kalus
11. Woytek Horazin
12. Jurek Czopka
13. Kuba Balcarek
14. Grzes Poyda
15. Jonek Weszka

Häsler (Chałupnicy):
16. Poyda – wüste (gospodarstwo puste)
17. Mathusz Gronostoł – Drescher (młockarz)
18. Jonek Kania
19. Kuba Tkocz – Biegon (goniec)
20. Andreas Jungier
21. Morcin Śiwerczek – Drescher (młockarz)
22. Maciey Tondyra – Vogt (wójt)
23. Witek Świerkoth – Scholtze (sołtys)

Kammerleute (komornicy):
Swierczek
Szendyra
Dubiel
Bujar
Jonek Kania
Cholewa
Michalik
Szendyra
Bamnasik
Jonek
Kasza
Pollok