Pszczyna

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 rok – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Zins von den akern auf dem Sedletz:
Matieg Morawetz
Matieg Litzko
Bartek Trembla
Matieg Kawaletz
Woytek Paterz
Jurek Kloz
Ssimek Skobol
Jasseg Kowarz
Jacob Dybala
Andris schmidt
Steffek
Ffylip
Mykulas Korbel
Idem Korbel
Ihan Sstzepanek
Stanislaw Kalybaba
Gyrzik Nerlik

Zins von den Stadterben:
Ihan zciemerman
Dybala
Martin Trembla
Malcher Pategk
Gyrzik Powaznyk
Girzyk Slezena
mehr Slezena
Jurek Lutzky
Thomek Petrek
Greger schneider
Jurek Lutzky
Mathieg Zabka
Bartek Trembla
Martin Gladisch
Ihan Chodor
Mathieg Kawaletz

Zins von den garten (zagrodnicy płacący czynsz):
Jacob Rusek
Walek schneider
Johannes Fulneker
idem vom hoppengarten
Nafflynn
Mikulassek
Slezena
Johannes Lygentza
Hawel schneider
Metzirtz
Baworowska

Zins von den heldern:
Hawel schneider von einem
Hawel
Rosstab
Sscimek Prchala
Rosa
Andrzeg Kowarz
Krobel
Paterz von 2 heldern
Metzirz
Kloz 2 helder
Potatz
Girzik schmidt
Gladysch von 2 heldern
Andris schmidt
Greger schneider
Rtzedekwa
Steffek
Johannes
Adam Kacherdorf
Litzko
Thomek Dubny
Mathuss tuchmacher
Mathieg Morawetz von einem teichlein und stuck acker zinst
Mathuss con seinem teuchlein
Steffegk von einem teichlein