Sadów

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

 

1652 rok – na podstawie urbarza parafii sadowskiej z 24 maja 1652 roku

W Sadowie znajdowało się 19 ról, z których powinno być płacone meszne (podatek za odprawianie mszy) każdoroczne księdzu sadowskiemu. Role te nazywały się następująco:
1. Juszenska
2. Smietaninska
3. Czubakowska
4. Zielonczewska
5. Gmyrkowska
6. Jan Baninska
7. Giemzinska
8. Kolibabinska
9. Tomalinska
10. Kaluszenska
11. Kozyrzinska
12. Jendrzeia Baninska
13. Szczesninrzinska
14. Szałtysia
15. Wyciskowska
16. Mikolikowska
17. Wroblowska
18. Muszenska
19. Pokuszyńska

 

1716 rok – Uzupełnienie urbarza parafii sadowskiej z 29 grudnia 1716 roku

Poddani z Sadowa zobowiązani płacić meszne:
1. rola Baninska, na ktorey folwark
2. rola Koriczynska, tesz przi folwarku
3. Sczesniarowska, tesz przi folwarku
4. Szałtysia, teras Namborowska, tesz przi folwarku
5. Simon Sczepon
6. Jakub Krol
7. Woytek Szczepon
8. Jurek Bolia
9. Jana Malka pusty
10. osadnik
11. Walek Janiczek
12. Casper Urbanczyk
13. Giemzinska rola
14. Sikorowska
15. karczma