Smardzowice (ob. Lędziny)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Bartek Stachon
2. Joseph Kollodziey
3. Simon Pietruszka
4. Matusz Buchta
5. Simon Porwit
6. Woytek Walencko
7. Jochem Bannas – Vogt und Kretschmer (wójt i karczmarz)
8. Grzes Porwit
9. Sobek Mzyk
10. Bartek Hayduga
11. Jurek Maćko
12. Sobek Chudzik – Bienen Wärther
13. Jon Waja
14. Klimek Brzenczek

Häusler (Chałupnik):
15. Joseph Drzimała
16. Adam Szczypior
17. Woytek Tatay – Nachtwärter in Kielpaw
18. Walek Urbanczyk – Waldheger (gajowy)
19. Jon Severin
20. Franek Severin
21. Mathes Lubina – Biegon (goniec)
22. Hedwig Chroszczin – Drescher (młockarz)
23. Jonek Gurnik

Kammerleute (Kommornicy):
Woytek Stachon
Żorka Michalkin
Andrys Muhler
Moricn Stachon
Meszka Porwitka