Śmiłowice (ob. Mikołów)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Mykulass Stopek
2. Jurek Rusek
3. Martin Schubiera
4. Mathieg Wawtzenta
5. Jan Naurek
6. Jan Kreylnik
7. Bartek Kozak
8. Caspar Weyrek
9. der kretschmer

Die wustung:
Jan Kreylnyk
Jan Rusek

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Morcin Wieczorek
2. Michoł Giel
3. Maciey Galleczko
4. Simon Ogryzek
5. Witek Wywioł
6. Walek Gawin – Vogt (wójt)
7. Sobek Mazur
8. Jonek Mynarz alias Bulowsky – Müller (młynarz)
9. Bartek Garus – Kretschmer (karczmarz)
10. Witek Cippa
11. Grześ Dzieża
12. Paul Bieg
13. Jurek Knop – Waldheger (gajowy)
14. Walek Siwy
15. Jurek Kozok
16. Morcin Gwizdz
17. Jon Wieczorek – Kretschmer
18. Tomek Hanok
19. Jon Kreth
20. Frantz Kubista – Waldheger (gajowy)
21. Jakub Balcarek
22. Wawrzin Kawoń
23. Paul Golda
24. Sobek Chorzus

Häusler (Chałupnicy):
25. Joseph Jagura
26. Kauba Golosz
27. Woytek Furgot – Nachtwärter
28. Michol Krencich
29. Bartek Knop
30. Joseph Szlichtzyn
31. Woytek Chwastek
32. Kuba Nowozen
33. Bartek Żurek – Drescher (młockarz)
34. Joseph Owczarzi
35. Bartek Duray – Drescher (młockarz)
36. Jonek Pośpiech alias Brozek
37. Katharina Krautka
38. Jendrys Kramarzik
39. Grzes Bałuch
40. Grześ Szumny – Nachtwärter
41. Jakub Fitika
42. Witek Nowoczeń
43. Tomek Cippa
44. Tomek Knop
45. Jonek Cichy
46. Wawrzin Cichy
47. Wawrzin Dziemba – Drescher (młockarz)

Kammerleute (komornicy):
Simon Mrozek
Jonek Mazur
Paul Ćwienk
Wawrzin Dziemba