Suszec

 Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

Numery gospodarstw należy traktować umownie, numeracja ta mogła nieco się różnić.

1326r.

Proboszcz: ks.Wacław

Siodłocy – 23
Zagrodnicy – 0
Chałupnicy – 0

1380r.

Johannes de Schusec(wolny sołtys?)

1444r.

Chłopi: Wojtek
Grzesiek
Piotrek
Suchan

1445r.

Jakub Godziek(Wolny Karczmarz)

1505r.

Jan Godziek(Wolny Karczmarz)
Mikołaj Żabka

1514r.

Proboszcz: ks.Jan

Chłopi:Grzegórz Pyądło
Wojtek Listopad
Paweł Dziadek

1536r.

Jan Kania(wolny Karczmarz,szlachcic)

Siodłocy – 23

Mniejsi: Walek Bahenko
Jan Żabka (zapewne syn Mikołaja)

Martin Pudlo
Martin Owtzarz
Lukassuw szon (syn Łukasza)

Peter Srnadel
Peter Struntzek
Matieg Pag
Michael Nedesoth

Więksi:
Jhan Plewka
Woytek Lys
Jakub Kusch
Urbann
Wytek
Jarek
Paweł Diedek(był już w 1514r.)
Watzlaw

Jan Rosulek
Tomek
Martinek
Walek Pagk
Rzechorz Zawadsky
Woytek Mygula

Zagrodnicy – 1 Walek
Chałupnicy – 0
1545r.

Tomek Zaic (wolny karczmarz)

1567r.

synowie Tomka Zająca, Adam i Aleksy sprzedają swój majątek Stanisławowi ze Skiednia Skiedzińskiemu.W 1569r. Stanisław sprzedaje swój majątek karczmarczki Karolowi Promnicowi

Panowanie ewangelików

pastorzy: 1586 – 1589 – Mateusz Schoen

1590 – 1605 – Marcin Kozubek
1586r.
Siodłocy – 23
Zagrodnicy – 2

Jan Liska
Jerzy Skiba
Maciej Leśny
Klimek Lis
Piotr Bieliński – gosp.nr 2
Szymon Liska
Jerzy Zielazo – gosp.nr 4
Błażek Pach
Wawrzek Staś
Jerzy Thabor
Walek Walica
Jan Kappel(wójt)
Urban
Maciej Waleczko
Witek Malik
Piotr Syska
Jan Herschek
Marcin Barela
Wojtek Ksiądz
Witek Gołek
Jerzy Figura – gosp. nr1
Gaweł Pielucha
Klimek – zagrodnik(młynarz – młyn nr 1)

chałupnicy – 0

1593r.

pastor : Marcin Kozubek

Siodłocy – 23
Zagrodnicy – 3
Chałupnicy – 0

1606 – 1624 – pastor Michał
Weliczius Pannonius(prawdopodobnie z Węgier)
1628 – pastor Grzegorz Andricius(z Tych)
1629r.

Siodłocy – 21(dwóch zeszło do kategorii Zagrodniczej)

Zagrodnicy – 5
Szymon Staś(w 1630 Wawrzek Stasz)
Thomeg Malig
Greger Latta
Walek syn starego Wójta
Juregk Urbanczygt
Jureg Plinta
Thomeh Witala
Mattieg Witoscha
Kuba Maly
Staniol Gall
Peter Klimaszek
Walek Kretschmer
Błażek Giemza
Macieg Madey?(wcześniej Juregk)
Watzlaw Stieba

Joneg Nędza
Adam Figura
Joneg Bielański
Jurek Straszydło
Wojteg Zielazo(wcześniej Stenzel)

Adam Paszek
Urban Otremba
Greger Prządka (młynarz)

zagrodnicy:
Jonegk Jureczko
Peter Janecztow
Jureg …..
Matthias Biela
Marcin…………

Chałupnicy – 10
Georg Figura
Jonek Gałuszka

1640r.

Siodłocy – 20

Wg zasobności gospodarza
Paweł Gall – gosp. nr 10
Kuba Mały – gosp.nr.9

Jurek Straszydło – gosp. nr 20

Peter Klimaszek – gosp.nr 11
Janek Bielański – gosp.nr19
Walek(syn starego wójta)gosp.nr.4
Jurek Urbańczyk – wójt -gosp.nr.5

Jurek Plinta – gosp.nr.6
Simon Staś – gosp.nr.1
Greger Latta – gosp. nr 3
Mattusz Witosza – gosp. nr 8
Błażek Giemza – gosp. nr 14
Jonek Nędza – gosp.nr 17
Adam Figura gosp. nr 18
Adam Paszek gosp. nr 5
Wojtek Zielazo – gosp. nr 21
Tomek Witala – gosp. nr 7
Mikołaj Jurga – gosp. nr 12
Tomek Malig – gosp.nr 2
Walek Madey? -gosp nr. 15
Waclaw Skiba – gosp.nr 16
Adam Bartek?
Urban Otremba
Grzegorz Brzóska – młynarz

Zagrodnicy – 7

23.Jonek Jureczko
24.Peter Janeczko(wcześniejszy zapis z 1630 Peter Janeczkow)
25.Tomek Kliniarz?(Kominiarz?)
26.Matthus Biela(knecht)
27.Martin Wierziczek?
28.Georg Figura
29.Staniek Brzoska
Chałupnicy – 6
Adam Laga
Georg Gemra
Daniel Ladusz
Kasper Gall
1642 – 1654 – pastor Wojciech Hetschner

Zmiana wyznania

Proboszcze:

1660 – 1676 – ks.Jan Michałowski
1667 – 1694 – ks.Walenty Bieńczycki
1694 – 1714 – ks.Paweł Pazurowicz

1676r.

Siodłocy – 23

1
Figura

2 Bielański
3 Straszydło
4 Źelazo
5 Paszek
6 Otręba
7 Szyma
8 Marekwia
9 Łata

10 Błażyca
11 Jurzyca
12 Pustelnik
13 Witała
14 Witosza
15 Mikołajec
16 Gał
17 Biela
18 Jurga
19 Giemra
20 Madey
21 Payda
22 Piszczek

Karczmarz

Zagrodnicy – 3

23
Jurek Jureczko
Pawlica
Młynarz

Chałupnicy – 12

Lala
Franek
Szymon Noga
Madey
Witek Noga
Brzózka
Urbanek
Pisarz
Pycior
Tkacz
Jadamica
Kowal
1699 – Franciszek Juraszczyk – wójt
1702 – 1740
1715 – 1727 proboszcz ks. Piotr Józef Piszczek
Siodłocy – 23(z karczmarzem)
Zagrodnicy – 7( 1 młynarz i wliczono kilku zagrodników z przysiółka Podlesie)
Chałupnicy – 28 stan na 1718

 

1720 r. – na podstawie księgi robocizn

1. Bauern: (Siodłoki)
2. Jurek Figura – beym Arendator
3. Paul Bielinski – beym Arendator
4. Michol Straszidlo – beym Arendator
5. Jonek(przekreślone) Gawel Zielazo – beym Arendator
6. Walek Paszek – beym Arendator
7. Morcin Otremba – 1/2
8. Jonek Szyma
9. Jonek Marekwia – beym Arendator
10. Kasper Lata
11. Jęndrys Blazyca
12. Andrys Jurzica
13. Andrys Pustelnik
14. Andres Witala
15. Gawel Witosz – beym Arendator
16. Jonek(przekreślone) Gawel Mikolaiec alias Jureczko
17. Jurek Gol
18. Jacob Biela – Vogt (wójt)
19. Mathes Jurga alias Kadelia – beym Arendator
20. Kacz…(przekreślone)
21. Jonek Giemra
22. Jurek Madey
23. George Poida
24. Mathusz Piszczek
25. Mlynorz

Gärtner: (Zagrodnicy)
26. Jurek(przekreślone) Pawel Jureczko
27. Walek Pawlica – beym Arendator
28. Simon Myrczeks – garthe.
29. Jędrys Haka
30. Jonek Galuszka – Waldhenger (gajowy)
31. Thomek Biela – Teufwerther.
32. Mathusz Komor – Waldhenger (gajowy)

Heüsler: (Chałupnicy)
33. Kowol oder Arendator
34. Mathes Tkocz – frey
35. Jurek Franek
36. Simon Pawelek
37. woitek Witosz
38. Jacob Jadamica
39. Jonek Brzoska
40. Gawel Wachtarz Biegon
41. Jurek Urbanek
42. Jurek Biela
43. Jonek Koczor
44. Szyma Wawrzek – Butner beym Arendator
45. Jacob Pyczor
46. Jonek Szary – beym Arendator
47. Pawel Papla – beym Arendator
48. Andres Kolioko – Buttner in Vorwerge
49. Grigier Sitko
50. Andres Gawliczek – beym Arendator
51. Balcar Winkler – frey und beurt?
52. Tomek Gawlas
53. Waclaw Tkoc – beym Arendator
54. Jurek Husf Biegon

Cammerleute: (Komornicy)
Pawel Duda byem Bielinski
Tomek Piszczek Biegon in dorfe(przekreślone)
Wawrzin Straszydlo
Andres Figura
Georg Mekolaiczyg
Pawel Poida
Galka beym Gardawski
Staro Witoszka
Haczyno
Bielino
Morcin alt Gardawski

 
1720r.

Siodłocy:
Jurek(Georg) Figura – także w 1733
Paul Bieliński – takźe w 1733
Michoł Straszidło(Michael Straszydło) także w 1733
Gaweł (Goll)Zielazo – wcześniej przekreślony Jonek(Gaweł także w 1733)
Walek Patzek(Walex Pasek) – także w 1733
Marcin Otremba – także w 1733
Jonek (Jon)Szyma – także w 1733
Jurek Marekwia – także w 1733
Casper Łata – także w 1733
Jendrys Błażyca(Andrys Błażica) – także w 1733
Andrys Jurzica – w 1733 Jacob Jurzica
Andrys Pustelnik – w 1733 Paul Pustelnik
Andrys Witala – w 1733 Paul Witala
Paweł
Witosz
Gaweł Mikołajec alias Jureczko – wcześniej Jonek(w 1733 Gall Mikołajec)
Jurek Goll – także w1733
Jacob Biela – wójt – także w 1733
Mathies Jurga alias Hadelia – także w 1733
Jonek Giemra – 1733r. przekreślone Jon i wpisane Martin Giemza
Jurek Madey – także w 1733
Jurek(Georg) Poyda – także w 1733
Matheusz Piszczek – w 1733 Urbann Piszczek
Zagrodnicy

Paweł Jureczko – wcześniej Jurek Jureczko( w 1733 Paweł Jureczko)
Walek Pawica

Simon Myrczek
Jędrys (Andres)Haka
Janek Gałuszka
Thomek Biela – w 1733r. Mathes Biela
Mathusz Komar
Chłopi 1702 -1740:
Jacob Jurzica
Paul Pustelnik
Jurek Witorz
Gaweł Mikołajec alias Jureczko – gosp.nr 15
Jurek Got
Jacob Biela
Matthes Jurga alias Kadela
Janek Giemra
Jurek Madey
Georg Poida
Thomek Piszczek
Mathes Tkocz
Jurek Franek
Jacob Noga
Paul Pawelek
Woitek Witosz
Paweł Jadamica
Janek Brzoska
Jan Wachtarz
Jurek Urbanek
Jurek Biela

Jurek Koczar
Simon Wawrziczek
Jurek Pyczor
Gaweł Szary
Paweł Papala
Paul Kolisko
Andreas Gawliczek
Jurek Winkler
Andreas Gawlas
Waclaw Tkocz
Jurek Huff
Jon Otremba – wzm. w 1729
Jacob Witoszow – wzm. w 1724
Jacob Papala – wzm.w 1729
Paweł Jureczko – zagrodnik na 23 gosp.
Walek Gawlica – zagrodnik
Simon Mirtschek – zagrodnik
Jendrys Haka – zagrodnik
Janek Gałuszka – zagrodnik
Thomek Biela – zagrodnik
Matheusz Komor – zagrodnik
Szymek Karczmarz
1727r. – Marianna Prządka – młynarka(młyn nr 2 branicki)
1727 – 1728 – proboszcz ks.Jędrkiewicz
1728 – 1733 – proboszcz ks. Józef Ścierski(z Lędzin)
1733 – 1745 – proboszcz ks.Jan Dłuboszyński
1746 – 1752 – proboszcz ks.Jan Słonina alias Słoniński
1738r – 1742– zagrodnik Błażek Jureczko(Jureczek) (23 gosp.) – przekreślone imię Paul
1743r. – 1744 – zagrodnik Walek Jureczko(Jureczek)(23 gosp.) – przekreślone imię Błażek
do 1751 r. – Walek Jureczko
1752r. – 1795r. – proboszcz ks. Franciszek de Osiecki (szlachcic z Bujakowa)

1733 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. George Figura
2. Paul Bielinski – Wittwer
3. Michel Straszydlo – Vogt (wójt)
4. Gall Zielazo
5. Walek Paszek
6. Morcin Otremba – 1/2 Braugehulfe
7. Jon Szyma
8. Jurek Mareqwia
9. Casper Lata
10. Anders Blazica
11. Jacob Jurzica
12. Paul Pustelnik
13. Paul Witala
14. Gall Witosz
15. Gall Mikolaiec alias Jureczko – hält einer Magd beym Mastvirth?
16. Jurek Goll
17. Jacob Biela
18. Mathes Jurga alias Kadelia
19. Jon Giemra – hält einen Ochßen Knecht
20. Jurek Madey – hält einen Magd in Vorwerck
21. Jurek Poyda
22. Urban Piszczek
23. Brzuska – Müller (młynarz)
24. Simon Kretschmer

Gärtner: (Zagrodnicy)
25. Paul Jureczko
26. Walek Pawlica
27. Simon Myrczek
28. Andres Haka
29. Jon Galuszka
30. Thomek Biela
31. Mathusz Komor

Hausler: (Chałupnicy)
32. George Kowol
33. Mathes Tkocz – frey
34. Mathusz Franek – Biegon (goniec)
35. Paul Pawellek
36. Woitek Witosz – Wächter (stróż)
37. Paul Jadamica
38. Jon(przekreślone) George Brzoska
39. Jon Wachtarz – Biegon (goniec)
40. Jurek Urbanek
41. Jurek Biela
42. Jon Koczar
43. Simon Wawrzek – Bütner
44. Martin(przekreślone) Johann Pyczor
45. Gall Szary
46. Pawel Papala
47. Paul Kolioko – Buttner in Vorwerge
48. Bartel Sitkos – Witwe
49. Bnde.? Gawliczeks – Witwe
50. Jurek Winkler
51. Andres Gawlas
52. Wencel Tkocz
53. Jurek Huff – Biegon (goniec)
54. Jan Otremba
55. Jacob Witosz
56. Jacob Papala
57. Blazek Strzoda
58. Lorenz Straszydlo
59. Michel Ciemenga – Biegon (goniec)
60. Philip Pustelnik
61. Walek Kiszka
62. Marcin Skrzipek
63. Jon Tableka

Hausgenosen:
Gall Duda
Bende.? Figura
Jurek Mikolaiczik
Staro Golka
Marh. Giemra
Bartel Jurzica
Jacob Szymon
1764r.

Siodłocy
Galus Figura
Simon Bieliński
Tomek Straszydło
Staniek Zielazo( 1 mały syn i 1 mała córka)
Jonek Paszek( 1 mały syn i 1 mała córka)
Michoł Otremba(2 małych synów i 1 mała córka)
Jakob Szyma(2 małych synów)
Tomek Marekwia( 1 mały syn i 1 mała córka)
Bartek Łata(miał 2 małych synów i 1 małą córkę w tym roku.)
Grześ Błażyca(nie miał synów, ma 2 małe córki w tym roku.)
Walek Janina(miał 2 małych synów, 1 dużego i 1 małą córkę w tym roku.)
Jurek Pustelnik(miał 1 małego syna i 1 małą córkę,1 dużą w tym roku.)
Jonek Witala(miał 1 małego syna i 1 małą córkę w tym roku.)
Błażek Witosz
Morcin Mikołajec
Jon Goł(1 mały syn)
Staniek Biela(1 duży syn, 2 małych, jedna duża i 1 mała córka)
Franek Jurga(2 małych synów i 1 duża córka)
Wawrzin Giemra(1 mały syn i 1mała córka)
Paul Madey(2 małych synów i 1 duża córka)
Tomek Poyda(1 mały syn)
Walek Piszczek

Zagrodnicy

23.Walek Jureczko(miał 1 małego syna w tym czasie i 1 dorosłą córkę)
24. Jurek Pawica ( miał 1 małego syna w tym czasie)
25. Wawrzin Myrczek (miał 1 małego syna w tym czasie)
26. Walek Haka (miał 1dużego i 1 małego syna w tym czasie)
27. Jendrys Galluszka
28. Maciey Biela
29. Jon Komor

Komornicy:
Simon Jureczko

 

1750 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Gawel Figura
2. Jurek Bielenski
3. Jurek Straszydlo
4. Staniek Zielazo
5. Staś Paszek – arbeitet bey Schloss
6. Michol Otremba
7. Jacob Szyma
8. Jurek Marekwia
9. Wawrzin Lata
10. Jendrzey Błaczyca
11. Jacob Jurzica
12. Paul Pustelnik
13. Paul Witala
14. Błazek Witosz
15. Morcin Mikołaietz
16. Jan Goł
17. Staniek Biela – Vogt (wójt)
18. Franek Jurga
19. Staniek Giemra
20. Paul Madey
21. Jurek Poida
22. Urbon Piszczek

Gärtner: (Zagrodnicy)
23. Walek Jureczko – Brau Gehülfe
24. Jurek Pawlica
25. Wawrzin Myrczek
26. Walek Haka
27. Jan Gałuszka
28. Maciey Biela
29. Paul Kumor – Waldheger (gajowy)

Häusler: (Chałupnicy)
30. Staniek Kowol
31. Maciey Tkocz – KierchVatter von roboth?
32. Maciey Franek
33. Jan Pawelek
34. Paul Jadamica – Bitner im Brandwein
35. Tomek Brzoska
36. Jurek Wachtorz
37. Jon Urbanek
38. Jon Biela – Waldheger
39. Maciey Koczar – Vorwergs Büttner (bednarz w folwarku)
40. Jurek Wawrzek – Teichwärter
41. Jon Pycior – zinst
42. Jurek Szary
43. Maciey Papała
44. Wacław Kolioko – zinst
45. Simon Kaczmorz
46. Jurek Brzozka – Müller (młynarz)
47. Jurek Sitko
48. Kuba Gawliczek
49. Jurek Winkler
50. Jendrys Gawlas
51. Wencel Tkocz – zinsett
52. Maciey Chuff – zinsett
53. Jan Otremba – Schrötter bey Brandwein
54. Michol Witosz
55. Jacob Papała
56. Strzoda – der Junger solches bewohnt
57. Jakub Straszydło
58. Urbon Ciemięga
59. Philip Pustelnik
60. Walek Kiszka – teich und wiesen wähtter
61. Morcin Skrzipiec
62. Jendrys Jabteka
63. Gawel Duda – Biegon

Hausgenossen:
Jurek Gardawsky
Mathusz Straszydło
Marina Kolioczka
Walek Kiszka

 

1764 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Galus Figura
2. Simon Bielinsky – einen Knecht in Sussetzer Kellerey
3. Tomek Straszydlo – hält einen Knecht in Vorwerge (trzyma jednego parobka w folwarku)
4. Staniek Zielazo
5. Jonek Paszek – hält einen Knecht in Kellerey
6. Michoł Otremba
7. Jakub Szyma – hält einen Knecht in Vorwerge (trzyma jednego parobka w folwarku)
8. Tomek Marekwia
9. Bartek Łata
10. Grzes Blażyca
11. Walek Jarzica
12. Jurek Pustelnik
13. Jonek Witala
14. Balzek Witosz
15. Morcin Mikołaiek – Vogt Scheuerwärter
16. Jon Goł – hält Knecht in der Kellerey
17. Staniek Biela
18. Franek Jurga
19. Wawrzin Giemra – Vogt und Kellerey Büttner
20. Paul Madey – 1 Knecht in der Kellerey
21. Tomek Poyda – hält einen Knecht in der Schloss Kellerey
22. Walek Piszczek

Gärtner: (Zagrodnicy)
23. Walek Jureczko
24. Jurek Pawlica
25. Wawrzin Myrczek
26. Walek Haka
27. Jendrys Galluszka
28. Maciey Biela
29. Jon Komor – Waldheger (gajowy)

Häusler: (Chałupnicy)
30. Simon Kowol
31. Tomek Thorz – sub Nummer 3 erblich frey
32. Kuba Franek
33. Urbon Pawelek
34. Pawel Adamica – Brau Gehülfe
35. Staniek Brzonka
36. Balzek Wachtorz – Dorf Biegon
37. Jon Urbanek
38. Jon Biela – Waldheger
39. Mathusz Koczor – Vorwergs Büttner (bednarz w folwarku)
40. Jurek Wawrzek – Teichwärter
41. Jon Pycior – Kellerey Bothe nach Pless
42. Kuba Szary
43. Mathusz Papala
44. Wacław Kolioko
45. Simon Kaczmorz – Kretschmer (karczmarz)
46. Jurek Brzozka – Müller (młynarz)
47. Mathusz Sitko
48. Kuba Gawliczek
49. Michol Winkler – Schröter
50. Witek Gawlas – Schröter
51. Joseph Tkacz
52. Mathusz Huff – Brau Gehülfe
53. Jurek Otremba
54. Michol Witosz
55. Jon Papala – Kamin Kehrer
56. Strzoda – bewohnt der Jäger
57. Jakub Straszydło
58. Jon Cięmiega – Besenmacher
59. Jendrys Pustelnik
60. Jurek Kiszka
61. Michol Skrzipiec
62. Jendrys Jableta – Wlidzaunwärter
63. Gawel Duda – blind und der Dienste erlassen
64. Kuba Kozik alias Jadamica

Kammerleute: (Komornicy)
Jurek Gardawsky alias Otremba
Maciey Straszydlo
Simon Poyda
Simon Jureczeko
Simon Jurga
Simon Szyma
Jon Smusz
Jonek Kowol
Mathusz Jableta
Mathusz Szpitalny
Bartek Blużyca
Kuba Szyma
Mathusz Zielazo
Mathusz Pycior
Maciey Straszydlo
Staniek Paszek
Jurek Marekwia

 

Przybysze ze Śląska austriackiego, cesarskiego:

żołnierze z Frysztatu

Czworek – 1772
Michał Nagły – 1772
Jakub Kojzar – 1772
Jan Opuszny – 1774
Jan Gruszka – 1775
Stanisław Waleczek – 1776
Błażej Kisiela – 1776
Jerzy Jurzyca – 1776
Joannes Starzyczny – dezerter austriacki – 1775

1783r.

Siodłocy – 23

1.Figura
2.Bieliński
3.Straszydło
4.Zielazo
5.Gardawski
6.Szyma
7.Marekwia
8.Łata
9.Jurcziga
10.Pustelnik
11.Witala
12.Mikołajec
13.Gall
14.Biela
15.Jurga
16.Giemra
17.Madey
18.Poyda
19.Piszczek
20.Paszek
21.Błażyca
22.Lux
Zagrodnicy – 5

23. Jureczko – w 1797r. Jonek Jureczko
24.Pawlica
25. Myrczek
26.Biela
27.Kumor
Chałupnicy – 29

więksi dwudniówkowi:

Masorz
Kramża
Pysior
Urbankowa

Kowol
Brzoska
Otremba
Jadamica

mniejsi jednodniówkowi:

Tkocz
Nowrotek
Kozik
Ciemięga

Komornicy – posiadacze działek:
Philip Got
Michoł
Witala
Jon Głuchy
Michoł Pyzon
Tomek Szyma
Jurek Poyda
Matusz Witala
Urban Witala
Jurek Haka
Walek Figura
Thomek Kałamoy
Matusz Otremba
Jon Piedroth
Jadwiga Wachtarka
Margieta Nodzyno
Maryna Madeyka
1796 – 1835 – proboszcz ks.Jan Fremder
1797 – 1802 – na 23 gosp. zagrodnik Jon Jureczko
1801r. – Jerzy Prządka – młynarz(młyn nr 2,branicki)
1802 – 1830r – Józef Prządka – młynarz(młyn nr.2,branicki)
1803r – na 23. gosp. przekreślony Jon i wpisany Paweł Jureczko(Paweł wpisywany jeszcze w 1805r, a Jon w 1805r. jest Auszuglerem)
1809 – 1817r. – Jan Brzóska – wolny sołtys, młynarz na młynie nr1
1819 – 1829r. – Franciszek Brzózka – młynarz na młynie nr 1
Przybysze ze Śląska austriackiego
Maciej Maroszczyk – 1807
Marcin Pyrchu – dezerter – Reiter – 1807
Józef Nowotny – żołnierz austriacki – 1808
Jan Froniok – dragon – 1808
Ignacy Rączka – 1811
Paweł Rożyk – 1811 – luteranin
Anton Skapa – 1813
Jan Wojnar – 1814
Andres Czyż – 1814
Michał Kubica – 1816
Paweł
Theinar – 1819

1819 – Tomasz Jurzica – wójt

Proboszczowie:

1835r. – ks. Franciszek Wycisło
1835 – 1838 r.– ks. Jan Galeja ( ur. w Mokrem)
1839r. – ks. Józef Kramza

1847 – 1853 – Jan Kania – młynarz(nr1)
1853 – Maciej Prządka – młynarz(nr2, branicki)

1839 – 1850 -proboszcz ks. Mrozik

1843 – 1855 – Filip Bałdys – wójt
Siodłocy i zagrodnicy ok.1840-1850r.

1.Straszydło
2.Zielazo
3.Paschek
4.Gardawsky5.Paździor
6.P..?
7.Latta
8.Błażyca9.Jurzyca10.Witalla
11.Pustelnik
12.Witosza
13.Mikołajec14.Goł
15.Biela
16.Jurga17.Kanoschek??
18.Giemra
19.Madey20.Polda
21.Piszczek
22.Figura23.Bieliński

Zagr.
24.Jureczko
25.Pawlica
26.Brzoska
1848r.

Siodłocy – 23
Zagrodnicy – 7
Chałupnicy – 47

1850 – 1857r. – proboszcz ks. Teofil Kosmeli

1857 -1861r. – proboszcz ks. Wincenty Bożek

1858r.

1. LaurentiusLupus?
2. Paul Motec alias Bielański
3.Michael Poida
4.Franz Brzóska
5. Georg Paździor
6. Simon Otremba
7.Florentinae Niemczyk?
8.Johann Nawroth
9.Johann Latta
10.Mathias Jurzica
11. Thomas Mikołajec
12. Georg Mandok?
13. Paul Schafron
14.Jakob Witosza
15.Thomas Mikołajec
16.Matheus Got
17.Carl Błażyca
18.Johann Poida
19.Georg Maindok
20.Jacob Madey
21.Jacob Gonsior
22.Johann Piszczek
Michael Schoen – na 45 gosp. – chałupnik

Johann Juretzko – na 23 gosp. – zagrodnik

Mathias Pawellek – na 24 gosp. – zagrodnik

Johann Walletczek –
1859r. na młynie nr 1 Waleczkowie
1861 – 1895r. proboszcz ks. Wilhelm Janik (ur. w Pszczynie)
1861r. – Jan Łata – wójt
1862r. – Karol Banoszek – karczmarz
1861r.
Siodłocy – 22
Zagrodnicy – 5
Chałupnicy – 48
Siod ocy 1848 – 1880
Jacob Madej – 1848 1851 1852
Adam Figura – 1848
Joseph Kurtok – 1848 ( – zmarł -1849)
Simon Łatta – 1848
Joseph Figura – 1848
Matheus Got – 1848
Carl Biela – 1848
Franz Brzoska – 1849
Paul Balcarek – 1849
Paul Schafron – 1852
Joseph Otremba – 1853
Georg Paździor alias Paszek -1853 1854 1858
Johann Kurka alias Gardawski 1855 – zmarłLaurentius Balcarek – 1861
Carl Błażyca – 1861
Mathias Prządka S 1868 1878 1881
Franz Skrobol S 1868
Joseph Otremba S 1866 1869 1871 1873 1875
Johann Przondka S 1869 1871 1873 1875 1877 1879 1881 1884 1886
Johann Łata S 1872 1875 1878 1880
Simon Witosza S 1871 1875
Carl Kokofka S 1875 1877 1880
Johann Gonsior S 1863 1868 1872 1876 1878
Georg Mikołajec S 1869 1871 1876 1879 1868(wcześniej na 15.gosp.Thomas Mikołajec – 1850 )
Simon Witosza S 1873 1876 1878
Franz Świerkot S 18611868 1870 1872 1874 1876 1879
Lorenz Gardawski S 1868 1870 1872 1874 1876 1879 1882 1884 1888
Lorenz Balcarek S 1869 1872 1874 1877 1879 1882
Franz Waleczek S 1885 1887 1889
Carl Hermann S 1885 1887
Lorenz Lala S 1888 1889
Jacob Rytzko S 1889
Franz Zmełty S 1889
Johann Lala S 1868
1896-1920 – proboszcz ks. Augustyn Zielozko(rodem z Trynku koło Gliwic)
1905 – Jan Skaźnik – naczelnik Gminy
Siod ocy 1848 – 1880
Jacob Madej – 1848 1851 1852
Adam Figura – 1848
Joseph Kurtok – 1848 ( – zmarł -1849)
Simon Łatta – 1848
Joseph Figura – 1848
Matheus Got – 1848
Carl Biela – 1848
Franz Brzoska – 1849
Paul Balcarek – 1849
Paul Schafron – 1852
Joseph Otremba – 1853
Georg Paździor alias Paszek -1853 1854 1858
Johann Kurka alias Gardawski 1855 – zmarłLaurentius Balcarek – 1861
Carl Błażyca – 1861
Mathias Prządka S 1868 1878 1881
Franz Skrobol S 1868
Joseph Otremba S 1866 1869 1871 1873 1875
Johann Przondka S 1869 1871 1873 1875 1877 1879 1881 1884 1886
Johann Łata S 1872 1875 1878 1880
Simon Witosza S 1871 1875
Carl Kokofka S 1875 1877 1880
Johann Gonsior S 1863 1868 1872 1876 1878
Georg Mikołajec S 1869 1871 1876 1879 1868(wcześniej na 15.gosp.Thomas Mikołajec – 1850 )
Simon Witosza S 1873 1876 1878
Franz Świerkot S 18611868 1870 1872 1874 1876 1879
Lorenz Gardawski S 1868 1870 1872 1874 1876 1879 1882 1884 1888
Lorenz Balcarek S 1869 1872 1874 1877 1879 1882
Franz Waleczek S 1885 1887 1889
Carl Hermann S 1885 1887
Lorenz Lala S 1888 1889
Jacob Rytzko S 1889
Franz Zmełty S 1889
Johann Lala S 1868
1896-1920 – proboszcz ks. Augustyn Zielozko(rodem z Trynku koło Gliwic)
1905 – Jan Skaźnik – naczelnik Gminy

1906r.

Siodłocy-13

Broda Ludwik
Gardawski Lorenz
Gonsior Josef
Kania Johann
Waleczek Franz
Witoscha Simon
Zmełty Franz
Rydzko
Lux Andrzej
Lux Jan
Świerkot Antoni

Półsiodłocy – 8

Gliklich Karl
Gonsior Franz
Jurzita Paul
Jurzita Georg
Lipus Georg
Otremba Matthias

Skaźnik Johann
Świerkot Josef
Witoscha Paul

Zagrodnicy – 0
Chałupnicy – 110

Jankowski Franz,

Jurzitza Lorenz
Kasperidus AndreasKempny Johann

Klimas Gcorg

Klimas Johann
Klimas Paul
Knopp Adolf, Postbote,

Koczar Thomas I

Koczar Thomas II
Korcon Martin
Kolek Franz

Kroczek Matthias

Kucz Paul
Kukla Michael(syn Michaela i Sophii Jureczko)
Kumor Franz

Kumor Johann

Kurtok Franz
Kurtok Johann, Auszugler.
Kwoka Michael

Laska Paul

Laska Rudolf
Laska Alois
Latta Jakob

Lux Simon, Sattler.

Lux Wilhelm
Marcisch Paul
Menzel Johann

Mikolajetz Karl

Mikolajetz Thomas I
Morcinek Franz
Motzko Johann

Muras Johann
Myszor Urban
Odrobka Paul

Badrian Hermann, Gastwirt.

Baron Franz
Baron Joosef I
Baron .Iosd 11

Berger Johann

Biela Stanislaus
Biela Johann
Blaski Jakob

Blazytza Franz
Blazytza JohannBlazytza Karl
Blazytza Simon

Blazytza Josef , Parzellist.

Bołdys SimonBonk Josef
Brzoska Johann

Brzoska Josef

Brzoska Thomas
Buchta Matthias
Buchta Simon

Chmiel Anton

Chrapec Georg, SchmiedCzech Stephan, Schmied.
Czerwinski Paul

Czysz Michael(żona Hedwig Jureczko)

Dziurosz Johann
Dzwigoł
Theodor
Dzwigoł Johann

Fydrich Franz

Gałuszka Paul
Gałuszka Matthias
Gawliczek .Johann

Cemballa Josef

Glücklich Johann
Goł Josef
Gołyszny Johann

Jankowski Jakob

Otremha Karl
Otremba Thomas I
Otremba Thomas II

Pajonk Georg II
Pasdzior Josef
Paszek ,Jakob,
Paszek Johann

Pawellek Matthias

Pawellek Paul
Pojda Franz
Pojda Jakob

Pojda Johann

Pojda StanislausPalarczyk Peter
Poloczek Martin

Przontka Johann, Einlieger

Puchalka Franz
Puzon Anton
Pycior Franz

Reimann Friedridl

Holitzner, Gendarm.
Schuster Hugo, Hauptlehrer
Skotniczny Andreas

Smietana Paul

Smusz Johann
Spyra Anton, Gasthausbesitzer.
Stenzel Konstantin

Swadzba Lorenz

Swierkot Andreas
Sosna Anton
Spitol Lorenz

Szczepek Paul

Tabor Franz
Temann Johann
Urbanek Franz

Weissmann Johann

Winkler Johann
Witalla Anton
Witalla Paul

Witosch Johann II

Witosch Josef
Witoscha Paul
Witosiek Johann

Wojnar Johann

Wojoczek JohannWolnarek Johann
Wydra Johanno

Zielosko Augustin,Pfarrer

Zielonka Johann
Zielonka Karl
Zmorzik Matthaus

 

 


Powyższy spis mieszkańców  Suszca  sporządzony został w oparciu o
następujące żródła:
1.Urbarze pszczyńskie(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
2.Księgi robocizn dóbr pańszczyźnianych chłopów
pszczyńskich
(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
3.Księgi farskie(Parafia św. Stanisława w Suszcu)
4.Adressbuch des Kreisses Pless. 1906
5.Księgi metrykalne parafii Suszeckiej (Archiwum
Archidiecezjalne w Katowicachi Parafia Św. Stanisława w Suszcu)
oraz “Wierność korzeniom – wczoraj i dziś gminy Suszec” Z.J.Orlik , Suszec
2004
“Monografia historyczna parafii Suszec,” L. Musioł(Maszynopis 1954r.)
“Księgi robocizn chłopów pszczyńskich z 1764r”. L.Wiatrowski, Uniwers.
Wrocławski 1994r.
Powyższy spis mieszkańców Suszca i Kryr sporządzony został w oparciu o
następujące żródła:
1.Urbarze pszczyńskie(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
2.Księgi robocizn dóbr pańszczyźnianych chłopów
pszczyńskich
(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
3.Księgi farskie(Parafia św. Stanisława w Suszcu)
4.Adressbuch des Kreisses Pless. 1906
5.Księgi metrykalne parafii Suszeckiej (Archiwum
Archidiecezjalne w Katowicachi Parafia Św. Stanisława w Suszcu)
oraz “Wierność korzeniom – wczoraj i dziś gminy Suszec” Z.J.Orlik , Suszec
2004
“Monografia historyczna parafii Suszec,” L. Musioł(Maszynopis 1954r.)
“Księgi robocizn chłopów pszczyńskich z 1764r”. L.Wiatrowski, Uniwers.
Wrocławski 1994r.