Szeroka (ob. Jastrzębie Zdrój)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Nikel Klimke
2. Nykel Rogar
3. Bartel Matzke
4. Marcus Hanel
5. Lange Matz
6. Klyment Winklar
7. Simon Matzke
8. Jakub Fieweider
9. Caspar Lang
10. Tomas Dietrich
11. Matz Krym
12. Greger Herduch
13. Vrban
14. Blazek Hanel
15. Mats Tomes
16. Hans Ditrich
17. Hans Rogar
18. Blazek Winklar
19. Jakub Skotetzny
20. Klymek Herduch
21. Jurek Redler
22. Bartel Kreisch
23. der kretschmer

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Grebor Orlik
2. Jon Machulec
3. Walek Hermon
4. Wawrzin Jurziczek
5. Wawrzin Wilkler
6. Jon Hermon – hält eine Gelde Vieh Magdt
7. Andreas Szopa
8. Joesph Bialecky – Zimmermann (cieśla)
9. Jon Kubica
10. Jon Hermon – Kirchvater und zinset (kościelny i czynszownik)
11. Mathusz Michalek
12. Blazek Wilkler – Vogt (wójt)
13. Simon Konieczny
14. Wawrzin Szkropka
15. Wawrzin Fayka
16. Paul Weissmann
17. Jon Grychnik
18. Urbon Michalik
19. Urbon Zielonka
20. Kuba Hermon
21. Jendrys Tymon
22. Jon Pośpiech
23. Grzes Szopa
24. Urbon Kremiec
25. Mathusz Fox

Gärtner (Zagrodnicy)
26. Walek Winkler
27. Jurek Szpok – erblich frey (dziedzicznie wolny)
28. Jurek Swaboda – erblich frey (dziedzicznie wolny)
29. Jurek Ciempiel – erblich frey (dziedzicznie wolny)

Häusler (Chałupnicy)
30. Jon Jendryssek
31. Kuba Tymon
32. Jendrys Krayczy
33. Paul Ledwon
34. Wawrzin Stencel Kontny – Schenk
35. Simon Zielonka
36. Simon Swoboda
37. Jendrys Michalsky
38. Morcin Hermon
39. Morcin Tymon
40. Jendrys Kubla
41. Maciey Polok
42. Jurek Kremietz
43. Jurek Pośpiech
44. Simon Zorychła
45. Jon Frysz
46. Paul Winkler
47. Morcin Tymon – Teichwärter (stawowy)
48. Simon Michalsky
49. Maciey Tkacz
50. Kuba Swoboda
51. Simon Winkler
52. Bartek Hermon
53. Jon Hermon
54. Morcin Hermon
55. Maciy Szoppa – Biegon (goniec)
56. Marek Stencel
57. Jon Szczotka – Büttner im Vorwerck (bednarz w folwarku)
58. Wawrzin Szczypior – Dorf Biegon
59. Wawrzin Polok
60. Simon Faykis – Dorf Biegon
61. Jurek Borys
62. Jurek Michalik
63. Grzes Tomoszek
64. Tomek Faykis
65. Jurek Pixa – Nachtwärter
66. Kuba Ficek
67. Wawrzin Stencel – Wiesenwärter
68. Kuba Pośpiech
69. Wawrzin Kasparow
70. Simon Kaczmorz – Kretschmer (karczmarz)
71. Jurek Nowok – erblich frey (dziedzicznie wolny)
72. Michol Fayka

Kammerleute (komornicy):
Mathusz Jurziczek