Truszczyca (ob. Kalety)

Zostaną tutaj wypisane osoby wymieniane w książce „Miotek i Zielona. Zarys dziejów wsi”, związane w jakikolwiek sposób z kuźnicą istniejącą w Kuczowie.

Szymon Glocz – 1598 rok