Trynek (ob. Gliwice)

Wykaz mieszkańców  na przestrzeni wieków

1534r. (na podstawie urbarzy gliwickich)

Walten Ulwerstorffer

Jan Ulwerstorffer

Michał Goldman

Urban Gross

Maciej Grausamb

Maciej Libickh

Michał Dietrich

Jan Streicher

Jann Fidler

Klemens

Georg Herman

Adam Fidler

Jan Khopur

Wawrzyniec Loskho

Khlain Andrzej

Khochsmull

Jan Millich

Michał Mickhe

Maciej Nickhusch

Khlain Paull

Wawrzybuec Nickuschin

 

Obywatele z miasta, którzy mają na należącym do niego gruncie działki dziedziczne:

Szymon Raupensackh

Jan Jadlickh

Paweł Quarckh

Marcin Zduskha

Jan Hanny

Szymon Nichell

Szymon Schuesster

Anna Ritterin

Paweł Ritter

Wimuns

Piotr Schneider

Wallten Lachmundt

Jakub Ritter

Kasper Fleischer

Lump

Burda

Błażej Fuerman

Piotr Baran

Grzegorz Rattey

Dominik

Machei

Aleksy

Jakub Polackh

Jan Raczeckh