Urbanowice (ob. Tychy)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Malcher Huszok
2. Sobek Haia
Jon Stachon
3. Kazimierz Bednorz
4. Fabian Siwy
5. Woytek Przyluch
6. Jurek Niemiec
7. Sobek Mżyk
8. Klimek Drozdek alias Mżyk
9. Paul Soyka
10. Fabian Mżyk
11. Jon Malno – Scholtze (sołtys)
12. Jon Brzenczek – Müller (młynarz)
13. Kopieczener Schöltzerey von Ritter

Gärtner (Zagrodnicy):
14. Jonek Bula – Schmid (kowal)
15. Joseph Kozok
16. Jon Noras – Müller (młynarz)

Häusler (Chałupnicy):
17. Maciey Paszek – Wittib
18. Mathusz Żolna – Waldheger (gajowy)
19. Blazek Jaruzel
20. Morcin Bula alias Szary
21. Witek Kotschy – Drescher (młockarz)
22. Sobek Gdula
23. Woytek Kost, Bartecki
24. Woytek Bula – Vogt (wójt)
25. Jakub Penal
26. Mikolay Soyka
27. Grześ Chroszcz – Zimmermann (cieśla)
28. Michol Mżyczek
29. Joseph Wuzik – Teichmann (stawowy)
30. Mikolay Pytel
31. Jurek Szlichta
32. Walek Laby
33. Morcin Lizok
34. Jaboc Koruczy
35. Tomek Myrdzik
36. Walek Niemiec
37. Waoytek Szary
38. Tomek Krawiec
39. Walek Dziubany
40. Morcin Latoszczyk
41. Niklas Kondziola – Deserteur
42. Sobek Paszek
43. Klimek Hasnik
44. Tomek Bywalec – Deserteur
45. Woytek Foykis – Wãchter (stróż)
46. Jospeh Rygula – Drescher (młockarz)
47. Grześ Laby
48. Woytek Stachon
49. Jakub Kornoy alias Janik
50. Luka Brzenk
51. Luka Stobczyk
52. Woytek Stachon
53. Walek Gembic
54. Domin Latusik
55. Jendrys Chroszcz
56. Grześ Paszek alias Walek Laby
57. Thomek Grzesica

Kammerleute (komornicy):
Jakub Haruszek
Kuba Jarek
Kuba Huszok
Simon Oska
Jon Grzesica