Wesoła (ob. Koty)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1788 r. – na podstawie spisu komunikantów parafii katolickiej w Tworogu.

1. Sczygiel Anton – Gärtner, Zimmermann
Helena Bombowa – sein weib
Deren Kinder
Greger
Maria
Blazey

2. God Ignatz
Maria Lexowa – sein weib
Deren Kinder
Blazey
Catarzina
Julianna Piecuchowa

3.. Sczeponik Jura – Haußler
Helena Szkowronowa – sein weib

4. Poloczek Franz – Gärtner
Francisca Susczykowa – sein weib
Maria Sczeponiczka

5. Mainka Matusz – Schmied
Catharzina Zaijina – sein weib
Deren Kinder
Adam
Eva

5. Kowohlik Lucas – Gärtner
Julianna Krawczykowa – sein weib
Kowohlik Augustyn – sein Vater
Piecuch Anton – Hirt, einlieger

6. Krawczyk Matusch – Gärtner, Korbmacher
Hedwiga Bombowa – sein weib
Deren Kinder
Susanna
Maria
Gabriel
Anna

7. Zyzik Jacob – Schmied
Maria Gliwowa – sein weib
Justina Gliwowa

8. Pawlica Jura – Schmied
Apollonia Dworaczkowa – sein weib
Deren Kinder
Jacob
Bernard
Rosina Samulin – Einlieger
Teresa – ihre Tochter

9. Blasczyk Casimir – Gärtner
Renata Lexowa – sein weib

10. Lexy Joseph – Schmied
Agnieszka Mainkowa – sein weib
Peter Lexy – deren Sohn
Eleonora Piecuchowa – sein weib
Hedwiga – Pflegertochter

11. God Jan – Freÿgärtner
Maria Macioszkowa – sein weib
Deren Kinder
Rosina

12. Gadowa Helene – Haußlerin
Mutz Carl – Einlieger
+Leopoldina sein weib

13. Mainka Greger – Jäger
Hedwiga Majowa – sein weib
Seine Kinder
Hedwiga
Josepha

14. Ziaja Mertin – Müller
Agnieszka Knopowa – sein weib
Deren Kinder
Maria
Hedwiga
Jan
Anna
Francisca

15. Ziaja Simon – Frisher, Scholtz
Barbara Bombina – sein weib
Deren Kinder
Rosina
Thomek Poloczek
Maria Schemiczkowa
Grzes Swiezy