Wieża (ob. nie istnieje)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Suchan kretzmer
2. Caspar Beranek
3. Stassek