Wilkowyje (ob. Tychy)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
Jhan Krawetz
Vrban Leson
Martin Gembon

Von dem wusten:
Jhan Krawetz
idem Krawetz
Martin Gembon
Slunka
idem Slunka
Vrban

Teichlein:
Walek
Slunka

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Simon Kolodzey – Vogt und Scholtze (wójt i sołtys)
2. Jurek Myszka – Scholtze (sołtys)
3. Klemens Buczek
4. Grześ Cipa – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
5. Jurek Prasol – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
6. Woytek Palowsky – hält einen Hirtin (trzyma jednego pasterza)
7. Kuba Korzec
8. Woytek Krencich – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)

Gärtner (Zagrodnicy):
9. Andreas Gruchel – Kretschmer (karczmarz)
10. Jon Pilch
11. Jurek Huy – robothet dem Geistlichen in Nikolay

Häusler (Chałupnicy):
12. Jospeh Pazdziorek
13. Jurek Szoltysi
14. Andreas Waclawek
15. Kazimirz Filipek
16. Grześ Bielas
17. Morcin Gruchlik
18. Paul Olszyczka
19. Grzes Chrobok
20. Adam Młynarz
21. Paul Brożek – Waldheger (gajowy)
22. Woytek Guzy
23. Mathusz Niesyto
24. Walek Pilch
25. Michol Moćko
26. Michol Huy
27. Bartek Chroszcz alias Huy

Kammerleute (komornicy):
Bartek Korzec
Witek Czyba
Woytek Pasternok
Coffala
Cipa
Korzec
Magdziorz