Wisła Mała

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Jon Tulosz – hält einen Knecht in Vorwerge (trzyma jednego parobka w folwarku)
2. Paul Machnik
3. Mathes Janko
4. Jon Pustelnik
5. Jurek Dudek
6. Jon Goy
7. Simon Szpyra
8. Simon Jurziczek – Scheuerwärter
9. Jon Kreth
10. Jurek Piesiura
11. Jonek Drapa
12. Jendys Waleczek
13. Jendys Kurczyk
14. Jon Tomeczek
15. Adam Chrobok – hält einen Knecht in Vorwerck (trzyma jednego parobka w folwarku)
16. Stas Mrokwa
17. Jonek Koczorek
18. Jendrys Russek
19. Adam Rytek – hält einen Magdt im Vorwerge (trzyma jedną służącą w folwarku)
20. Simon Nossek
21. Maciey Budełko
22. Paul Smieia
23. Morcin Kumor
24. Simon Kiszka
25. Jonek Galluszka
26. Kuba Komor

Gärtner (Zagrodnicy):
27. Walek Kościelny
28. Mathusz Duda
29. Jon Dudek
30. Walek Staroń – Dorf Vogt (wójt wioski)
31. Grześ Waszek
32. Jakub Kuśka
33. Simon Harmus
34. Michol Gawlas – Müller (młynarz)

Häusler (Chałupnicy):
35. Wawrzin Stropa
36. Grzegorz Goły
37. Mathusz Kaczmorzi
38. Mathusz Tuląż – Kretschmer (karczmarz)
39. Paul Chrobok – Dorf Biegon
40. Jurek Rybarczyk
41. Jonek Czopeczka
42. Maciey Wala
43. Mathusz Tuląż
44. Jurek Machnik
45. Jon Waszek
46. Jurek Kus
47. Paul Damek – Teichwärter (stawowy)
48. Maciey Chrobok

Kammerleute (komornicy):
Walek Pytek
Michol Kurczyk
Wawrzin Rybarczyk
Kuba Koczorek
Grześ Galluszek
Jurek Machnik
Mathusz Żupa
Lorenz Żupa
Simon Bogocz
Michol Janko
Jon Chrobok
Walek Plaw