Wisła Wielka

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1720 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Mathusz(przekreślone) Michel Widen
2. Jonek Nowok
3. Jurek Mrokwa
4. Jacob Golek
5. Pawel Wayda
6. Mathusz Bizmor
7. Greger Mondry
8. Maciey Grzib
9. Walek Kotas
10. Grzes Soika
11. Szymek Matuszek
12. Thomek Mendrysza
13. Thomek Lasek
14. Paul Widlok
15. Paul Tondyra
16. Balcar Jelien
17. Simon Wrobel
18. Jurek Filcz
19. Jon Troyca – Vogt
20. Ewa Pazdzierno
21. Michol Pietrya
22. Michal Kionka
23. Jurek Jazowi
24. Grzegorz Paiąk
25. Maciey Janik
26. Jurek Myrda
27. Mathusz Wronda
28. Simon Katrinka
29. Kaśka Grusczino – Mlynorz
30. Michol Kaczmarz
31. Jędrys Szoltys
32. Przibyla Urbon

Gärtner: (Zagrodnicy)
33. Mathusz Lasek
34. Jacob Bobiec

Heüßler: (Chałupnicy)
35. Jacob Hermon
36. Urban Czorny
37. Adam Schotysch
38. Michal Oles
39. Michol Warkocz(przekreślone)
40. Pawel Garniec
41. Mathusz Uher alias Tomys
42. Walek Goczol – Biegon (goniec)
43. Jonek Lanisz – Schmiedt (kowal)
44. Morcin Modlitwa
45. Jurek Kotas Biegon
46. Simon Broda – Wächter (stróż)
47. Martin Gruszka
48. Pawel(przekreślone) Tomek Wrobel
49. Michol Kowol
50. Dora(przekreślone) Mathusz Switala Wittwer(przekreślone)
51. Dajeks Witwer
52. Maciej Krawiec
53. Morcin Brudek
54. Michol Przilog oder Jurek Psikow

Cammerleuthe: (Komornicy)
Blazek u Katrinki
Mikolay Chrobaczy u Mądrego
Jurek Piecuch u Sklannego
Wawrzin Uherek – beym soher Mrokwa von Lonkau
Kuba Daiek u Kostasa – dienst
Michol Waidow(przekreślone)
Thomek Widenka(przekreślone)
Walek Chlebkow – Bettelt. ??
Stary Dudek
Jędrys Mrokwa
Wawrzin Soyka
Jurek Lasek – Bettelt. ??
Mikolay Kubiba
Jurek Stentzel

Weiber:
Jonek Tuląncz – Bettelt.
Porodzino Starno
Przybylig u Pawla(przekreślone)
Jewa u Widloka
Staro Wyoiskowo – Bettelt.
Staro Koscielno u Nowoka
Jadwiga Pastuszyno
Hanka u Mendrysza – Bettelt.
Hanka u Soiki – Bettelt.
Psocino u Kotasa
Turzino u Grziba – Bettelt.
Walek – alter Biegon bettelt.

1733 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Walek(przekreślone) Georg? Widen
2. Jonek Nowok
3. Jurek Mrukwa
4. Thomas Golek
5. Mathusz Wayda
6. Wawrzin Bizmor
7. Gres Mondry – Vogt (wójt)
8. Paul Grzib
9. Walek Kotas
10. Grzes Soika
11. Simon Matuszek
12. Thomas Mendrysza
13. Thomas Lasek
14. Paul Widlok
15. Paul Coidlok
16. Paul Jurczyga
17. Jacob Tondyra
18. Jacob Jelien
19. Simon Wrobel
20. Jurek(przekreślone) Michael Filez
21. Jurek Troyca
22. Andreas Pazdzierny
23. Michel Pietrya
24. Michol Kiionka
25. Jurek Jasowy
26. Greger Paionk
27. Wawrzin Janik
28. Jon Myrda
29. Mathusz Wronda
30. Jurek Katrinka
31. Catharina Grusczino Mlyn.
32. Michel Paszek – Kretschmer (karczmarz)
33. Michel Szoltys
34. Urban Przibyla

Gärtner: (Zagrodnicy)
35. Mathusz Lasek – Teichwärter
36. Jacob Bobiec – Wiesenwärter

Heüßler: (Chałupnicy)
37. Jon Herrmon
38. Blazek Czorny
39. Adam Szoltisi
40. Michel Oles – Bütner
41. Paul Garniec
42. Mathusz Uher alias Thomys
43. Andres Goczol
44. Jon Lanisz – Schmiedt (kowal)
45. Jurek Modlitba
46. Jurek Kothas
47. Simon Broda – Wächter (stróż)
48. Martin Gruszka
49. Jurek Wrobel
50. Michol Kowol
51. Witek Kuznik
52. Thomek Konieczny – Wiesenwarther
53. Jonek Warzecha
54. Mathusz(przekreślone) Paul Switala
55. Grzes Daiek
56. Mathes Krawiec – Wiesenwärter(przekreślone)
57. Marcin Bradek
58. Jurek Przilog alias Wycisk
59. Marcin Dudek – – Wiesenwärter(przekreślone)
60. Mikoloy Chrobaczy – Biegon (goniec)
61. Michol Sadlok – Biegon (goniec)
62. Andres Mrukwa
63. Jurek Troica

Hausgenosen:
Jurek Piecuch
Jurek Lasek – alt und elms?
Walek Chowaniec
Grzes Wycisk
Simon Kuznik
Jonek Wrobel
Thomek Golkow
Paul Zogrodnik – dienst
Jurek Szupa
Simon Garniec
Jurek Golek(przekreślone)
Ludwig Kubicin
Owka Chrobulin
Jon Katrinka
Grzes Kalus(przekreślone)
Mikoloy Plazon
Jon Polok
Paul Stenzlik
Jurek Turza
Walek Nayder
Jurek Szkrobol
Jurek Pazdzierny
Junek Smieja – nach frey
Jacob Wrona – nach frey
Loretz Jasowy – nach frey
Jurek Partebka – nach frey
Elias Godula – nach frey

1750 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Morcin Widen
2. Jan Nowok
3. Jurek Mrukwa
4. Tomek Golek
5. Maciey Wayda – arbeitt im Schlosse
6. Wawrzin Bizmor
7. Morcin Mondry
8. Paul Grzib – hält einen Knecht in gestütte
9. Walek Kotas
10. Grześ Soika
11. Simon Mathuszek
12. Jurek Mędrysza – hält einen Knecht in der stütten
13. Jonek Lasek
14. Jurek Widlok
15. Jan Jurczyga
16. Jacob Tondyra – hält einen Knecht in Stüttern
17. Grześ Jelien
18. Simon Wrobel
19. Michol Filetz
20. Kuba Troyca
21. Jendrys Pazdzierny
22. Michol Pietryia
23. Michol Kyonka
24. Wawrzin Jasowy – Zimmerman (cieśla)
25. Grzes Paiąnk
26. Maciey Janik
27. Tomek Myrda
28. Jurek Wronda
29. Blazek Katrinka

Gärtner: (Zagrodnicy)
30. Mathys Wilk – Müller (młynarz)
31. Kuba Lasek – Teichwährtter
32. Maciey Bobiec – weisen währtter
33. Michol Szołtys

Heüßler: (Chałupnicy)
34. Urbon Przibyła – erblich frey – Gärtner
35. Jurek Wysisk – Kretschmer – Gärtner
36. Tomek Hermon
37. Blazek Czorny
38. Adam Szłtysi
39. Michol Oleś
40. Paul Garniec
41. Jurek Ucher
42. Jurek Goczol
43. Jan Lanisz
44. Jurek Modlitba
45. Jurek Kothas
46. Simon Broda
47. Jurek Gruszka
48. Jurek Wrobel
49. Michol Kowol
50. Urban Kuznik
51. Jan Konieczny
52. Tomek Warzecha
53. Paul Switala
54. Jon Daiek
55. Paul Krawiec
56. Morcin Dudek
57. Morcin Brudek
58. Grześ Chroboczek
59. Jurek Przilug – zinst
60. Michol Sadlok – zinst
61. Paul Mrokwa
62. Jurek Troica

Hausgenosen:
Simon Kuznik
Michol Dusza
Andres Kolon
Jan Kisiel
Jan Polok
Simon Wycisk – zisnt

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Maciey Wieden
2. Kuba Nowok
3. Jonek Mrokwa
4. Simon Golek
5. Jendrys Wayda
6. Jon Pizmor – hält einen Knecht in Schloss (trzyma jednego parobka w zamku)
7. Kuba Mądry
8. Mathusz Grzib
9. Michol Kotas
10. Tomek Soyka
11. Jendrys Matuszek
12. Jendrys Mędrysza – Vogt (wójt)
13. Jurek Lassek
14. Jon Widlok – hält einen Knecht in Schädlitz (trzyma jednego parobka w Siedlcu)
15. Jon Jurczyga
16. Maciey Tandyra
17. Michol Jelen
18. Jon Wrobel
19. Kuba Filec
20. Jonek Troyca
21. Jon Pazdzierny
22. Jurek Pietryia
23. Mathusz Kionka
24. Jurek Jazowy – Zimmermann (cieśla)
25. Adam Paionk
26. Kuba Janik
27. Kuba Myrda
28. Jurek Wrona
29. Michol Katrynka
30. Mathes Wilk – Müller (młynarz)

Gärtner (Zagrodnicy):
31. Kuba Lassek – Teichwärter
32. Maciey Bobiec
33. Jon Szoltys – erblich frey (dziedzicznie wolny)
34. Jon Przybyła – erblich frey (dziedzicznie wolny)
35. Jurek Paszek – Kretschmer (karczmarz)

Häusler (Chałupnicy):
36. Grzes Hermann
37. Blazek Czorny
38. Jendrys Szoltysi
39. Maciey Oleś – Büttner in der Stutterey
40. Jonek Garniec
41. Michol Ucher
42. Walek Goczoł – Wiesenwärter
43. Jan Lanisz
44. Jurek Modlitba
45. Kuba Kothas
46. Mikolay Broda
47. Morcin Gruszka
48. Simon Wrobel
49. Simon Kowal
50. Morcin Kuznik
51. Jon Konieczny – klein Vogt
52. Kuba Warzecha
53. Adnrys Switala
54. Kuba Daiek
55. Jon Krawiec
56. Paul Dudek
57. Jendrys Brudek
58. Paul Chroboczek – Nachtwächter
59. Jurek Prziloy
60. Michol Sadlok
61. Paul Mrokwa
62. Simon Troyca
63. Joseph Kollodziey – Wittib (wdowa po gospodarzu)
64. Maciey Kothas – Dorf Biegon
65. Simon Ciopeczka
66. Maciey Filec – Geschirrmacher (rymarz)

Kammerleute (komornicy):
Michol Dusza
Andreas Kolon
Jon Kisiel
Jon Polok
Simon Wycisk
Jon Widlok
Jendrys Wieden
Jon Paździor
Jonek Karthrynka
Wawrzin Siwy
Kuba Psota
Jurek Gruszka
Mathusz Waydziok
Tomek Kościelny
Maciey Dropa
Jonek Michalsky
Maciey Warzecha
Morcin Tondyra
Jendrys Kolon
Paul Grzib
Grzegorz Paiąk
Mathusz Janik
Jonek Sowa
Blazek Czorny