Wola (k. Miedźnej)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Woytek Tutko
2. Morcin Urdzon
Pietr Urdzon
3. Bartek Foltin
4. Joseph Mdleja
5. Woytek Gwodz
6. Woytek Nieużył
7. Stas Pawelczyk
8. Wawrzin Podbioł
9. Paul Boryczka
10. Woitek Macionsko
11. Woytek Kaboth
12. Jon Opolka

Gärtner (Zagrodnicy):
13. Jonek Wilk
14. Paul Pawelczyk
15. Jospeh Nagi
16. Simon Niesyto – Kretschmer (karczmarz)
17. Adam Kobier
18. Simon Szołtys
19. Mathusz Brandys – Vogt (wójt)
20. Wawrzin Niesyto

Häusler (Chałupnicy):
21. Simon Stęchlik
22. Paul Opolka
23. Maciey Podbioł
24. Woytek Lotawiec – Waldheger (gajowy)
25. Stas Noga
26. Matusz Norek – Biegon (goniec)
27. Sobek Glomb – Uferwärter
28. Woytek Zawisza
29. Jon Pastuszka
30. Nikiel Robot
31. Jospeh Soyka
32. Tomas Mdleia – trägt Brandwein dem Scholtzen
33. Maciey Stawowy- Biegon in Dorf