Wyry

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Mathieg Swiech
2. Jhan Tomkowitz
3. Jhan Jurek
4. Jan Slunka
5. Jan Srssen
6. Martin Slunka
7. Michael Chrusstz
8. Jurek Dudek
9. ein gertner

Von den wustungen:
Jan Tomkowitz
Martin Slunka
Wytek
Ssoltys

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. –
2. Blazek Żogała
3. Morcin Piszczek
4. Staś Nieszporek
5. Paul Bromboszcz
6. Jonek Słomka
7. Jurek Chwała
8. Simon Jegła
9. Maciey Jarczyk
10. Urbon Rydzko
11. Jurek Głodek – hält eine Magd (trzyma jedną służącą)
12. Simon Kwaśny
13. Anton Nieszporek – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
14. Matusz Moroń – Kretschmer und Vogt (karczmarz i wójt)
15. Michol Wycislo – Müller (młynarz)

Häusler (Chałupnicy):
16. Grześ Głodek
17. Bartek Zogała
18. Wawrzin Czombor
19. Franek Sprencel – Biegon (goniec)
20. Jonek Rycko – Dorf Biegon
21. Sobek Słąka – Teichwärter (stawowy)
22. Grześ Cippa – Schmidt 40 Schock Schindel Nägel
23. Michol Szendzielorz
24. Andreas Jurzica
25. Blazek Roy
26. Pietr Szkutala – Nachtwärter
27. Bartek Bąk – Drescher (młockarz)
28. –
29. Krzisztoph Grządziel
30. Blazek Dukat
31. Jon Polok
32. Grześ Zacher alias Biszoszka
33. Walek Czech – Waldheger (młockarz)
34. Walek Polko
35. Simon Kozok
36. Tomek Moroń
37. Lorentz Slomka – Drescher (młockarz)
38. Tomas Żurek – Zaunwärter
39. Wawrzin Roy
40. Mothes Krawiec
41. Kasper Jarczyk
42. Malcher Wątroa
43. Jakub Gądzik
44. Kuba Nagi – Wiesenwärter
45. Sobek Jeglik
46. Joseph Dziubisz
47. Jendrys Rycko
48. Grześ Żertnik
49. Jon Szroborz
50. Staniek Kawka
51. Jurek Pucher
52. Jendrys Poydoł
53. Staś Przybyła
54. Mathes Hans
55. Malcher Kollodziey
56. Simon Szydło – soll Schindeln machen (powinien gonty robić)
57. Tomek Knop
58. Joseph Kapiec
59. Jurek Siury – Bienenwärter
60. Walek Grabowsky
61. Wencel Gamoniawsky
62. Szoltys
63. Joseph Jarek

Neue Rode Länder:
64. Jon Kura
65. Andrys Galuszka
66. Thomek Materla

Kammerleute (komornicy):
Woytek Nagi
Witek Gamon
Maciey Klima
Grześ Świerkot
Maciey Skiba
Sobek Dyrda
Witek Żogała
Andreas Poydoł
Kuba Ćwienk
Grześ Śiwerkoth
Witek Gamon
Paul Galluszka
Tomek Materla
Woytek Nagi
Grześ Godziek
Andreas Żogula
Tomek Słomka