Zawada (ob. Lisowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1640 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1640 roku

Gertner (Zagrodnicy):
1. Janek Knop
2. Miekusky
3. Pieter Kielbaska
4. Griger Kaczek
5. Woytek Masur
6. Stenczel Maluczki
7. Blazey Zurek
8. Blazey Ledwon
9. Jonek Maslonka
10. Wawrzin Nowak
11. Simon Bautor
12. Mickoley Midek
13. Blazey Mania
14. Janek Kozigk