Zawadka (ob. Góra)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1800 rok – na podstawie księgi robocizn

Halbe Bauern: (Półsiodłoki)
1. Tomek Zawadzky
2. Sobek Staszek
3. Wittib Tomala
4. Kuba Woiciech

Gärtner: (Zagrodnicy)
5. Jonek Chromik
6. Joseph Siekiera
7. Jonek Przewoźnik
8. Jonek Gawel
9. Jonek Soika
10. Matusz Malcher
11. Walek Gurka
12. Joseph Staszek

Häusler: (Chałupnicy)
13. Jon Czlowiey
14. Jędrys Korczyk
15. Wittib Zemanka

Kammerleute: (Komornicy)
Jonek Serwadzky
Paul Gawlik
Maciey Gurku – Ochsen Knecht
Bartek Pieczka
Joseph Bawrsky – aus Kent zinst

Auszügler: (Wycużnicy)
Antoń Chromik
Grześ Woiciech
Walek Siekiera

 

1801 rok – na podstawie księgi robocizn

Halbe Bauern: (Półsiodłoki)
1. Tomek Zawadzky
2. Sobek Staszek
3. Wittib Tomala
4. Kuba Woiciech

Gärtner: (Zagrodnicy)
5. Jonek Chromik
6. Joseph Siekiera
7. Jonek Przewoźnik
8. Jonek Gawel
9. Jonek Soika
10. Matusz Malcher
11. Walek Gurka
12. Joseph Staszek

Häusler: (Chałupnicy)
13. Jon Czlowieg
14. Jędrys Korczyk
15. Wittib(przekreślone) Woitek Szymek alias Zemanka

Kammerleute: (Komornicy)
Jonek Serwadzky
Paul Gawlik
Maciey Gurka – Ochsen Knecht
Bartek Pieczka
Joseph Bawrsky – aus Kent zinst
Jon Zawadzki

Auszügler: (Wycużnicy)
Antoń Chromik
Grześ Woiciech
Walek Siekiera

 

1815 rok – na podstawie księgi robocizn

Halbe Bauern: (Półsiodłoki)
1. Tomek Zawadzky Erben
2. Woytek Staszek
3. Jonek Tomala alias Serwacky
4. Kuba Woyciech
5. Jonek Chromik
6. Jozef Siekiera
7. Jozef Przewoźnik
8. Simon Gawel
9. Jonek Soika, Anton Capek
10. Matusz Malcher
11. Jonek Gurka
12. Jozef Staszek

Häusler: (Chałupnicy)
13. Jendrys Człowiek – Uferwärter
14. Woytek Sromek alias Siemianek – Wittib
15. Korczyk Erben, Blazek Ryłko adm. – zinst

Kammerleute: (Komornicy)
Paul Gawlik – alt und schwach
Maciey Gurka – Wittib
Bartek Pieczka
Jon Zawadzki Adm. Auf Nro. 1
Jozef Gora
Jakob Staszek
Błażek Ryłko – Adm. Auf Nro. 15
Jendrys Zorembsky – Schuster in Kreutzdorff
Jonek Stasiek
Jonek Zmakany

Auszügler: (Wycużnicy)
Anton Chromik
Jon Serwacky
Mathusz Malcher
Jonek Soika