Zawiść (ob. Tychy)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Häusler (Chałupnicy):
1. Jon Prasol
2. Sobek Prasol
3. Woytek Kruczek
4. Urban Prasoll
5. Grzes Pęczek
6. Simon Sekula – geführet nach Paprotzan
7. Frantz Janik – Scholtze (sołtys)
8. Tomek Drobik – Scholtze (sołtys)
Woytek Drobik – Scholtze (sołtys)
9. Balcar Czardybon – Scholtze (sołtys)
10. Jakub Wolny – Scholtze (sołtys)
11. Jonek Stacha – Scholtze (sołtys)
12. Morcin Balura – Müller (młynarz)
13. Mathusz Smuda
14. Walek Gollassek
15. Joseph Patyk
16. Woytek Wyleżoł
17. Jon Żarmutek
18. Pietr Swiatowy
19. Tomek Knop alias Paszenda – Biegon (goniec)
20. Gawel Kucz
21. Krzisztek Bieniek – Dorf Biegon
22. Wittib Balura
23. Walek Pudlorz
24. Simon Daniel alias Domia Cwiąkalik – Drescher (młockarz)
25. Stas Stacha
26. Balcar Nowrotek
27. Tomek Kollensky
28. Mathusz Deda – Braü Gehülfe
29. Anton Krolowic
30. Jan Kawała – Drescher (młockarz)
31. Morcin Danelczyk
32. Morcin Loska
33. Mikolay Swierkoth
34. Kuba Siwica
35. Jon Grafir – Drescher (młockarz)
36. Moricn Pokorny
37. Neszka Puszynin
38. Mansfeld
39. Urbon Graifrir
40. Matjusz Makuch
41. Maryna Kralin
42. Andreas Petzlik
43. Jochann Amchof