Ziętek (ob. Krupski Młyn)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1788 r. – na podstawie spisu komunikantów parafii katolickiej w Tworogu.

1. Barthoschek Bartek – Müller
Catharina Zientkin – sein weib
Catharina Zyziczkin
Simon Maindor
Andress Maindor