Mikołów

Mieszkańcy Mikołowa i okolic na przestrzeni wieków

 

1625r.

pastor Marcin Frochlich(Froehlich) oraz obywatel miasta Andrzej Mruzek

 

1628r.

ks. Aleksander Czarniecki

1629-40r. Urbarze wymieniają mikołowskich kowali

Walenty Kastirek

Maciej Krencich

Wawrzin Słomina

Jerzy Kasperek

Maciej Mazur – kowal ze Śmiłowic

1636r.

Marcin Kozubczyk z Paniów (odnotowany w tym roku w krakowskich księgach celnych)

1679r.

Andrzej Myszka (rektor szkoły)

1680r.

Jerzy Tyrtola – burmistrz Mikołowa

Ewa (Jewa) Szałtyska (Szołtyska)- wdowa po sołtysie Kaplu

Marcin Popenda – mieszczanin

Jerzy Zaremba- mieszczanin

Walenty Kozak- mieszczanin

 

1683r.

Jan (Joannes) Wycisło- młynarz na Rusinowie

pogrzeb Mojżesza Singera (przedstawiciel zamożnego żydowskiego rodu śląskiego, który w Mikolowie osiedlił się w 1640r.)

Jan Krężel

Mikołaj Tkaczyk