Odpowiedz do: Prośba od odczytanie aktu małżeństwa

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Prośba od odczytanie aktu małżeństwa Odpowiedz do: Prośba od odczytanie aktu małżeństwa

#28333
To_Jo
Użytkownik

Akt zgonu Agnes Granitzny z d. Kempa

Klausberg (Mikulczyce), 2 października 1941

Pracownica huty (Hüttenarbeiterin) Agnes Granitzny z domu Kempa,
wyznania katolickiego, zamieszkała w Klausberg, Reinhold Muchow Strasse 4,
została znaleziona martwa dnia 29. września 1941 o godz. 8:30 w Klausberg w jej mieszkaniu (*)

Zmarła urodziła się 19. kwietnia 1902 w Klein Droniowitz (Dorniowczki), powiat Lublinitz (Lubiniec),
(USC Lubliniec nr 68 / 1902)

Ojciec: inwalida górniczy (Grubeninvalide) Johan Kempa, zamieszkały w Gutenquell (Karchowice)

Matka: Anastasia z domu Bziuk, zamieszkała w Gutenquell (Karchowice)

Zmarła była zamężna, małżeństwo rozwiedzione.

Zapisano na podstawie pisemnego zgłoszenia Naczelnika Policji w Hindenburg O/S (Zabrze)

Powyżej dopisano 3 linijki na marginesie.
Urzędnik Stanu Cywilnego
Michalik

Za zgodność z oryginalnym rejestrem
Klausberg, 2.10.1941
Urzędnik stanu Cywilnego
Michalik

Przyczyna śmierci: przypuszczalnie zgon na skutek zawału serca (embolia)

Małżeństwo zmarłej zawarto 13. lutego 1923 w Klausberg
(USC Klausberg nr 27 / 1923)

(*) Zgon nastąpił prawdopodobnie 28. września 1941 w godzinach wieczornych
___________
pozdr. Stefan

Attachments:
You must be logged in to view attached files.