Stare Tarnowice

Stare Tarnowice – Indeks pogrzebów Stare Tarnowice – Indeks ślubów Stare Tarnowice – Indeks chrztów

 

Opublikowano indeksy z ksiąg metrykalnych parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach, obecnie dzielnicy Tarnowskich Gór, dostępnych na stronie www.familysearch.org.

Indeks chrztów obejmuje lata 1691-1911.

Indeks ślubów  obejmuje lata 1696-1782.

Indeks pogrzebów obejmuje lata 1868-1945.

Warto nadmienić, że w Centrach Historii Rodziny, prowadzonych przez mormonów, można zamówić także mikrofilmy ksiąg chrztów z lat 1911-1925, ślubów z lat 1765-1945 oraz pogrzebów 1734-1867. Są one również dostępne w archiwum diecezjalnym w Gliwicach. Nie ma ich jednak póki co online i pewnie nieprędko znajdą się na stronie internetowej mormonów.

Parafia św. Marcina w Starych Tarnowicach została wyodrębniona w 1415 roku z parafii św. Mikołaja w Reptach. Obejmowała liczne wioski, będące dziś w większości dzielnicami Tarnowskich Gór. Oprócz Starych Tarnowic znajdziemy zapisy dotyczące mieszkańców Czarnej  Huty (Hugohuette), Lasowic, Opatowic, Piasecznej, Pniowca, Repecka, Rybnej, Sowic, Strzybnicy (Friedrichshuette), Tłuczykąta oraz kilku innych niewystępujących już na mapach osad, np. Gruschkamuehle, Salzcoctur, Strohkretscham. Z parafii Stare Tarnowice wyodrębniły się z czasem kolejne parafie, który prowadziły własne księgi metrykalne, a mianowicie: Rybna ze Strzybnicą i Piaseczną były oddzielną parafią od 1887 r., Lasowice od 1926 r., a Sowice od 1942 r. – należy to uwzględnić przy przeglądaniu tych ksiąg.

Indeksy zawierają podstawowe dane, tzn.:

– w przypadku chrztów: rok, numer metryki (jeżeli podano, gdyż w najstarszych księgach nie numerowano metryk), nazwisko ojca i nazwisko rodowe matki

– w przypadku ślubów: dokładna data, imiona i nazwiska oraz pochodzenie nupturientów

– w przypadku pogrzebów: numer metryki, rok, miejscowość, nazwisko denata, nazwisko ojca denata, jeżeli było inne (np. w przypadku zmarłych zamężnych kobiet).

Załączone indeksy nie zawierają pełnych danych z metryk z dwóch powodów: po pierwsze przepisanie wszystkiego byłoby bardzo czasochłonne, a po drugie nie można odbierać genealogowi satysfakcji z osobistego znalezienia poszczególnych informacji. Kilka uwag praktycznych:

– zachowałem oryginalną numerację metryk, która niestety często zawierała błędy (niektórych metryk nie numerowano, czasem numeracja się powtarzała lub pomijała niektóre numery),

– zachowałem oryginalny zapis nazwisk, co oznacza, że dane nazwisko może występować w kilku wersjach, w zależności od inwencji skryby.

 

Mirosław Mitrenga, 01.11.2014