ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Jastrzębie (Ober Jastrzemb)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka św. Katarzyny w Jastrzębiu sięga swą historią XIV wieku.

Zachowane księgi parafialne pochodzą z lat:
– księgi chrztów 1784-1938,
– księgi ślubów 1767-1935,
– księgi pogrzebów 1794-1901.
Są one przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Na naszej stronie zamieszczamy duplikaty ksiąg metrykalnych, które zachowały się jedynie w formie szczątkowej, mianowicie:
– duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów 1842-1846 oraz pogrzebów z lat 1859-1874.

W 1885 roku parafia obejmowała Dolne i Górne Jastrzębie, Pochwacie, Dębinę i Dubielec oraz Zofiówkę.