ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Pietrowice Wielkie

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia śś. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich należała do archidiecezji ołomunieckiej. Pierwsze wzmianki o tej parafii sięgają roku 1267.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1717-1957,

– księgi ślubów z lat 1717-1772, 1788-1951, w tym rejestr za lata 1785-2005,

– księgi pogrzebów z lat 1717-1919, w tym rejestr za lata 1803-2005.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1800-1860.

W 1880 r. do parafii oprócz Pietrowic Wielkich należały trzy kolonie: Lerchenfeld, Pobiehof i Zawodzie. Parafia liczyła ok. 2200 wiernych.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/