ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Racibórz

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Racibórz (Ratibor)

Parafia Wniebowzięcia NMP w Raciborzu (tzw. kościół farny) była wzmiankowana już w 1286 r.

Jedynie na naszej stronie znajdziecie akta metrykalne tej parafii. Publikujemy duplikaty ksiąg chrztów z lat 1800-1821, 1828-1837, 1841, 1867, 1872-1873, ślubów z lat 1828-1831, 1850-1873, pogrzebów z lat 1821-1831, 1837-1873. Ponadto dla Nowego Miasta (Gemeinde auf der ehemaligen Probsteigrube und Neustadt) publikujemy duplikaty ksiąg chrztów z lat 1821-1838 oraz pogrzebów z lat 1821-1831, 1833-1838.

Z tej parafii wyodrębniła się w 1935 r. parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, obejmująca południową część miasta, tzw. Nowe Zagrody.

Parafia Wniebowzięcia NMP w Raciborzu liczyła w 1895 r. ponad 16 tys. wiernych.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/