ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Targoszycach

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Udostępniamy Państwu również księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Targoszycach. Wykraczamy w ten sposób poza historyczny obszar Górnego Śląska. Ze względu jednak na migracje ludności, zapewne znajdą się osoby mieszkające dziś na Górnym Śląsku, które znajdą swych przodków tuż „za granicą”, w dawnym księstwie siewierskim, w tym także w parafii w Targoszycach.

Parafia w Targoszycach istniała już w 1324 r. Obejmowała wsie Mierzęcice, Sadowie, Toporowice, Przerzyce i Zawadę, należące dziś do gminy Mierzęcice.

Udostępniamy duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i zgonów z tej parafii z lat 1869-1909 znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Księgi z tego okresu pisane były cyrylicą.

Na familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów, jak również w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie znajdziemy następujące księgi (będące pierwopisami, a więc oryginałami ksiąg parafialnych):

– księgi chrztów z lat 1776-1787, 1826-1867, wszystkie online,

– księgi ślubów z lat 1776-1787, 1833-1866, wszystkie online,

– księgi pogrzebów z lat 1776-1787, 1832-1883, wszystkie online.

Na stronie geneteka.genealodzy.pl umieszczono indeksy do ksiąg chrztów z lat 1775-1777, 1780, 1787, 1826-1829, 1839-1840, 1846 i 1866; do ksiąg ślubów 1833-1866, 1872-1873; do ksiąg pogrzebów 1776-1787, 1832-1866, 1872-1884 [wg stanu na lipiec 2016].