ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Zbrosławicach (Broslawitz)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach powstała w XIV w.

Na familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów znajdziemy następujące księgi:

– księgi chrztów 1765-1925, w tym online 1803-1899,

– księgi ślubów 1766-1940,

– księgi pogrzebów 1765-1945, w tym online 1839-1945.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty następujących ksiąg parafialnych:

– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1800-1801, 1803-1861, 1862-1870, 1872,

– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1800-1827, 1830-1874,

– duplikaty ksiąg pogrzebów z lat 1800-1827, 1830-1831, 1833-1874.

Miejscowości należące do parafii w Zbrosławicach w 1895 r.: Zbrosławice, Georgendorf, Wilkowice, Kępczowice, Laryszów, Miedary i Kopanina.