Cieszowa

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1652 – na podstawie urbarza parafii sadowskiej z 24 maja 1652 roku

W Cieszowey (Cieszowej) znajdowało się 11 ról , z których powinno być płacone meszne (podatek za odprawianie mszy) każdorocznie księdzu sadowskiemu. Role te nazywały się następująco:
1. Skawranska
2. Korbanska
3. Dzinbinska
4. Twardasiowska
5. Kusiowska
6. Ramplowska
7. Druzgalinska
8. Kaczmarska
9. Famulczenska
10. Skielczowska
11. Widulinska