Droniowice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Bauern (Siodłoki):
1. Szymek Rokossa – wlodarz
2. Bartek Schlapa
3. Grzegorz Kuckla
4. Grzegorz Jemiolko
5. Mikolay Markowecz
6. Piotr Machalka

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Lucas
2. Knap
3. Oleck

1652 – na podstawie urbarza parafii sadowskiej z 24 maja 1652 roku

W Wielkich Droniowicach (Droniowicach) znajdowało się 12 ról, z których powinno być płacone meszne (podatek za odprawianie mszy) każdorocznie księdzu sadowskiemu. Role te nazywały się następująco:
1. Miechnaczowska
2. Kandejowska
3. Kankunia
4. Jana Jemiołki
5. Twardokęsia
6. Rokosniska
7. Slapinska
8. Grobaczynska
9. Wawrzykowska
10. Kuklinska
11. Blażkowska
12. Szemka Jemiołki

Ponadto we wsi mieszkało jeszcze 17 zagrodników