Halemba (ob. Ruda Śląska)

Wykaz mieszkańców Kuźnicy Kochłowickiej czyli Halemby na przestrzeni wieków

Z OPRACOWANIA L. MUSIOŁA

w II połowie XIV wieku zamieszkiwał tu mistrz kuźniczy o nazwisku Halemba – polak z pochodzenia (Kużnicę tę odtąd zwano Halembską lub Polską)

1473r.

altarysta przy Kościele parafialnym w Pszczynie to ks. Piotr Kuźnik pochodzący z Halemby zwany także Halembowiczem- był synem mistrza kuźniczego z Halemby, który posiadał wtedy także kuźnicę pszczyńską ( ks. Piotr żył jeszcze w 1512r.)

1527-1532r.

Jurek Halemba-mistrz kuźniczy

1588r.

Mertko – mistrz kuźniczy (odtąd zwana jest kuźnicą mertkową)

1655r.

Walenty Malcharek – na kuźnicy merkowej

1661r.

Maniecki- pisarz na kuźnicy. Potem do 1670r. Rzechowski

1665r.

Janota – na kuźnicy mertkowej

1670r.

Stanisław Piesckowicz – notariusz kuźnicy mertkowej

1680r.

Adam Karol de Laga – na kuźnicy halembskiej

1697- 98r.

Jan Lomosi – pisarz w Halembie

1698r.-1701r.

Daniel Nowak – pisarz w Halembie

1717-1750r.

Sprowadzeni z Saksonii fachowcy od hutnictwa wielkopiecowego (Niemcy -Luteranie):

Henereich Tomasz

Rosner Michael

Kiernich von Friedenstadt

Bartsch

Olbrich

Schuber Friedrich

Gremel (Grimmel)

Fresner

Steier

Theber

Hanselik

Reisig

Purschke

Kittel

Keil

Krisker

Schefer Ohristoph

Rasser

Motz

Hoeflich

Taimer

Eckert

Wapler

Lange

(ostatnia trójka: Eckert. Lange i Wapler przenieśli się w 1733r. do Paprocańskiej Kuźnicy , gdzie budowali wielki piec)

1726r.

osadnicy rolni przy kuźnicy halembskiej:

Stanisław Janota

Krzystek Janusz

Balcer Bubała

Jakób Gruczyk

Mateusz Gruczyk

Szymon Dyndara

Bartosz Bubała

Tomasz Bazelon

1742r.

Jan Hanselik – na kuźnicy halembskiej

1780-92r.

Szymon Musioł – „schichtmeister i n Halemba”