Kochanowice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Bauern (Siodłoki):
1. Woitek Kaya – ma przywilej z 1508 roku
2. Casper Jorkow
3. Mathuss Pudelko
4. Jurek Swatek – ma przywilej z 1519 roku
5. Piotr Glozno
6. Grzegorz Nowag
7. Janek Wrazislo

Luldzie wolni:
1. Blazek Scholcz

Hammermeister (Kuźnik):
1. Macziey Liss