Kokociniec (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Häusler (Chałupnicy):
1. Maciey Krol – Kretschmer und arbeitet
2. Franek Suchy
3. Michol Nowok
4. Walek Nalepa, Kornas – Bretschneider
5. Jurek Kurzok