Kuczów (ob. Kalety)

Zostaną tutaj wypisane osoby wymieniane w książce „Miotek i Zielona. Zarys dziejów wsi”, związane w jakikolwiek sposób z kuźnicą istniejącą w Kuczowie.

Hyncza Pavaviogocz – 1365 rok
mistrz Nyka – 1485 rok
szlachcic Strzała – 1708 rok
Jan Ferdynand Koulhaasz – 1777
von Jonston – 1798 rok