Stara Kuźnica (ob. Ruda Śląska)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków 

„Osada ta, pierwotnie czyste przemysłowe urzadzenie, połoona była a, do naszych czasów w
ziemi pszczynskiej, na pograniczu z ziemia bytomska, a pod wzgledem koscielnym naleała
do parafii w Mikołowie. Mimo to z uwagi na obecna przynalenosc; naley ja rozpatrzec w
zwiazku z dziejami Kochłowic. Styka sie zreszta bezposrednio z obszarem dawnej
samodzielnej gminy Kochłowice. Dzieci szkolne ze Starej Kuznicy od roku 1803
przydzielone były do szkoły w Kochłowicach.” L. Musioł

1521r.

Wojtek Nyka – mistrz kuźniczy (zm. w 1547r.) – jego syn to ks. Piotr Kuźnik (patrz Halemba) (kuźnice odstępuje Jakób Pupek (pępek)

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Das schmiedewerk
Woytek Nyka helt dies schmiedewerk, das do leit auf Liebenau (Althammer) auf dem fliesse Klodnitza. Darvon zinst Nyka nach laut seines privilegi 8 mark Pragischer groscher Polnischen zal, 28 Pragisch fur 1 mark und 1 gr zu 16 hl, tut 14 fl., 8gr.

1562r.

Jerzy Barański – chłop

1626r.

Maciej Taistra-młynarz

1629r.

zmarł Paweł – karczmarz, potem karczmę prowadziła wdowa po nim

1662r.

Jerzy Kamieński – na kuźnicy pszczyńskiej

1665r.

Jan Diboldt – karczmarz

1670r.

Maciej Janik – pisarz

Jerzy Burglabik – pisarz

II poł. XVII wieku

chlopi:

Koszytarczyk

Duraj

Piętko

Cofała

Zagałs

Cofalik

Nocoń

Wieczorek

Szajn

1692r.

Bartłomiej Myrda – chłop

1693r.

Andrzej Wyrobczyk

1694r.

F.Pytlik – na kuźnicy pszczyńskiej

1696r.

Jan Hradecki – na kuźnicy pszczyńskiej

Botor – chłop

Kędzior – chłop

Labus – chłop

1697r.

Jakób Pytolach- młynarz

1705r.

Arleth – pisarz

1708r.

Kazimierz Paszek – chłop

1709r.

Marcin Chytraeus – pisarz

1715r.

Krystian Brandenburg – pisarz

 

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Häusler (Chałupnicy):
1. Tomek Demera – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
2. Michoł Hoyka – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
3. Simon Skiba
4. Morcin Skiba
5. Michoł Paździor – beym Hammerwerck und zinset (przy kuźnicy i czynszownik)
6. Kuba Niemiec – Hammerschmidt und zinset (kuźnik i czynszownik)
7. Malcher Janocik – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
8. Paul Suchy
9. Jon Janocik – Vogt (wójt)
10. Walek Duray – Kretschmer (karczmarz)
11. Bartek Cofala – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
12. Simon Siekaczek – Teichwärter (stawowy)
13. Paul Witala – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
14. Joseph Kendziora – Scholtze (sołtys)
15. Paul Myrda
16. Mathusz Wieczorek – frey Gärtner (wolny zagrodnik)
17. Jonek Grafik
18. Paul Żogała – hat beym Hammerwerck die Zufuhr
19. Malcher Pietko – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
20. Walek Hałas – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
21. Simon Mazurek – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
22. Mikolay Szkorka
23. Walek Janacek
24. Walek Kulawy – Müller (młynarz)
25. Staś Paszek – frey bis zu S. Georgi
26. Janek Skorka
27. Pietr Nikiel – beym Hammerwerck (przy kuźnicy)
28. Simon Sowa

Kammerleute (komornicy):
Joseph Demera
Andreas Witala – Dorf Biegon
Tomek Skiba