Nakło Śląskie

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1498 rok – na podstawie (urbarza) rejestru wolnych chłopów ziemi bytomskiej z około 1498 roku.

Jakub Bialek
Jan molenda
Janeczko
Gurka matiey
Jakub gyz
mika lis
woytek Biale
lis matiey
Ssoltis słuzen od yedne roli puste

1785 rok – na podstawie odpisu Antona Rosena dokonanego z Urbarza Nakielskiego z 1785 roku.

1. Kmiecie
– Anton Jany
– Josheph Sussek
– Johann Skupilla
– Woitek Michalik
– Stanzel Bujatzek
– Mathus Matheizik
– Kasimir Wieczorek
– Jendra Bujatzek
– Jakob Michaik
– Stanzel Thobor
– Sobek Michalik

2. Pańszczyźniani zagrodnicy omłotowi
– Baltzer Korbel
– Nikolai Kletzka
– Michel Mrozek
– Woitek Przibiletz
– Michel Sussek
– Macziek Adamietz
– Peter Phillipzik
– Martin Gallucha
– Sobek Thobolik
– Bartek Hakuba
– Casper Ziska
– Mikolai Krzunkalla

3. Komornicy
– Anton Guglik: karczmarz
– Leopold Lebeck

1834 rok – na podstawie dokumentu spisanego 8 lutego 1834 roku, mówiącego o uwłaszczeniu chłopów. Wypisane zostały gospodarstwa, które stały się samodzielne, natomiast w nawiasach podano ilość gruntów otrzymanych na własność (w morgach):

1. Kmiecie
– Franz i Anton (50) Jany (Bartek i Julius Jany, małoletni zastąpieni przez opiekuna Antona Korbela (21) )
– Johann Aschowski, ewentualnie jego zięć Johann Drosdz (46)
– Ursula Skupilla, zamężna Gasjoviski, z domu Kurzeja ze swoim mężem Antonim (49)
– Hedwig Opara z domu Michalik z jej mężem Lorenzem (48)
– Jakob Bujatzek (52)
– małoletni spadkobiercy Mrozków, jako Katharina owdow. z domu Matheiczyk, Agnes zamężna Jany, z Franzem, Casprem i Łazarz Mrozek zastąpionych przez opiekuna Antona Michallik (45)
– Jakob Katzmarczyk i Josepha Gwodsdzche, dzieci Josepha, Antonia, Barbara, Jakob, Johann zastąpionych przez ich ojca Lorenza Gwosdz
– Albert Bujatzek (39)
– małoletni spadkobiercy Michalików, jak Anton, Valentin, Mathus i Wolfgang Michallik, zastąpionych przez Antona Michallik
– Magdalene, zamężna za Martin Sosadzin z domu Bujotzek ze swoim mężem i ich małoletnimi dziećmi Casper i Thecla Bujotzek, zastąpionych przez ich opiekuna Mathus Bednarczyk (19)
– Valentin Michallik (39)

2. Wolni zagrodnicy z dobytkiem
– karczmarza Lorenza Gwoździa (21) spadkobiercy
– Jakob Lebeck (6)

3. Zagrodnicy pańszczyźniani
– Theresia, zamężna za Antona Żydek, z domu Korbel ze swoimi mężem i małoletnimi spadkobiercami Korbelów, Josepha, Christiana, Gertruda, zastąpionych przez opiekuna Thomasa Bujotzek
– Andreas Kletschka (25)
– Valentin Cholewa (26) (Ewa i Jakob jako dzieci)
– Agnes Korbel, z domu Guglik ze swoim mężem
– Peter Sussek (20)
– Franz Bednarzijck
– Franz Thobor
– Johann Thobolik (15) i Juliana dzieci Michallików Mathus, Valentin i Wolfgang zastąpionych przez Antona Michallick
– Pollina, owdowiała z domu Gallucha, znowu zamęźna Tobor i jej dzieci Karola, Alois, Wilhelmina zastąpionych przez Johanna Drosdz

4. Dodatkowo właściciele dóbr niewymienieni powyżej
– Martin Mrozek: 44 morgi, kmieć
– Hedwich Bujotzek: 41 mórg, kmieć
– Blasius Tobor: 15 mórg, zagrodnik pańszczyźniany
– Valentin Korbel: 28 mórg, zagrodnik pańszczyźniany