Piekary Śląskie

Mieszkancy:

 

Kazimierz Kamiński – zjawił się w Piekarach z pocz. XV wieku – załorzyciel folwarku

Aleksy Graba – syn kuźnika, nauczyciel w XV wieku

 

Rody Piekarskie w XVI wieku:

 

Graba

Kołodziej

Świder

Kamiński

Pudlik

Nowocki

Poloczek

Ludyga

Pytas

Musioł

Gracka

Franiel

 

byli to ludzie majętni: kmiecie, rzemieślnicy, gwarkowie, kuźnicy

 

Mateusz Kneflik – najbogatszy gwarek, dziedzic piekarski

 

Gwarkowie posiadający po kilka szybów:

Bartosz Grabowski

Paweł Poloczek

Mateusz Muc(pochodził z bogatej rodziny kupieckiej z Bytomia)

Antoni Świder – zagrodnik

Jakub Kamiński – zagrodnik

Józef Musioł – zagrodnik

Grzegorz Szyling – pochodził z Krakowskiego(prawdop. Wieliczka)

Jan Kozic – pochodził z Krakowskiego(prawdop. Wieliczka)

Jan Skalski– przybył z Olkusza

Szczepan Kaleciński – przybył z Olkusza

Mikołaj Haber– przybył z Wrocławia, za młodu służył u Krzyżaków, wydobywał dla nich bursztyn z morza, potem przeniósł się na Śląsk

Fryderyk Winter – przybył z Wrocławia

Jerzy Hausner – przybył z Wrocławia

Adam Szlęzak– przybył z Olkusza

 

W XVI wieku pojawili się Niemcy

Meininger

Mann

Munster

Freuchlinger

Drahentush 

Wiedner

Bauer

Kraus

Wumzel

Gulacker

 

 

 Burgner – górmistrz, ur .ok 1500 roku

Jan Trappa – następca Burgnera , górmistrz od 1569r.

 

 

1620r.

Mateusz Kneflik(wnuk w/w Mateusza)

 

1626r.

Jan Kamiński(kmieć)

 

1628r.

Joachim Kleinhamer

1657r.

Marysia Jędrol

1659r.

Karol Markiewicz

Wojciech Karst,karbowy

Tomasz Ogrodnik, stary kmieć

Stefan Zając, zagrodnik

Mikołaj Wieczorek, chałupnik

 

1678r.

Franciszek Zając, młody parobek , zmarł od kary cielesnej

Franciszek Wanot

 

Wacław Schwerter – Jezuita,,superior, pochodził z Olesna , zm.6.12.1680r.

 

1683r

Antoni Gracka, stary gwarek

 

1689r.

Do najbogatszych kmieci należały rody

 

Franiel

Pytas

Bajer

Poloczek

Zorychta

Ludyga

Biebiółka

 

 

 

Karol Pudlik – zginął z rąk gajowego, zbierając grzyby w lesie

Franciszek Gajek

Józef Szaforz

Świder, rodzina kowali

Jan Złotorz, garncarz

 

1697r.

Anna Bajer – córka chłopa, była piękną dziewczyna , którą król August Mocny, który gościł w Piekarach sprowadził sobie na noc. Dziewczyna po ów nocy kupił akawał ziemi, prawie całą dzielnice Górecko i dwie kuźnice. Zamordowana w swej willi przez Szwedów , którzy wkroczyli do Piekar z Początkiem XVIII wieku.

 

Pocz XVIII wieku

Jan Świder – kuźnik

 

1756r.

 

Poborowi do armii

Karol Mazur(uniknął wcielenia)

Janek Paliwoda, syn ówczesnego sołtysa

Franciszek Nowak(uciekł)

Józef Kamiński(zastrzelony podczas ucieczki)

Franciszek Kuna

 

 

 

poł XVIII wieku

Jerzy Pudlik – syn kmiecia, organista, nauczyciel

Karol Vogel – aktuariusz w dworze piekarskim

Piotr Pytlik – włodarz, syn chałupnika

Jan Franczok – gajowy

Oton Blida

Feliks Lenza

Wilhelm Krafczyk

 

1765-1766

 

Osadnicy niemieccy

Rhes

Scholz

Koenig

Waschmuth

Schoen

 

 

1782r.

Franciszek Kuczera – przywódca powstania chłopów w Piekarach, powieszony na drzewie

Karol Winkler – osadnik niemiecki mieszkający po zabranej za kłusownictwo zagrodzie Józefa Ludygi.

Jan Fuchs – osadnik niemiecki

 

Ranni chłopi podczas powstania chłopskiego

 

Słota

Pieczka 

Pietrowski

Rożanka

Grabowski

 

 

1787r.

Karol Kowolik

Alfons Blinda, zagrodnik

Franciszek Nowok

Konrad Jędryszczyk

 

 

1792 r.

żołnierze którzy zginęli we Francji w czasie wojny Prusko-francuskiej:

Chłopi:

Grabowski

Wróbel

Słota

Droks

 

rzemieślnicy:

Brewko

Mistol

Janus

 

wrócił  Andrzej Szaton, brał udział w powstaniu Kościuszkowskim, osiadł w Wieliczce, służył także w Legionach Dąbrowskiego, Pod Świdnicą stracił rękę, koniec swego życia spędził żebrząc pod Piekarskim kościołem.

 

Karczmarze w tym czasie:

Spyra, Grabowski, Kubański

 

Andrzej Świder – Przywódca rebelii chłopskiej w 1794r. Potem wstąpił do Legionów Dąbrowskiego

Jan Warzecha

Ignacy Ogrodnik

Helena Poloczek

 

1794r.

Bartłomiej Potempa – śmiertelnie ranny w 1794r.

Franciszek Cisek

Artur Banasik – ur.1782r.

Małgorzata Kowolik

 

 

Łukasz Kielowski – zdezerterował z pruskiej armii, by uciec do Francji. Powieszony pod francuską granicą

Jan Pudlik – zdezerterował z pruskiej armii, przeszedł na stronę francuską, rusznikarz w Legionach Dąbrowskiego

Paweł Świder – mistrz rusznikarski w Legionach Dąbrowskiego,z armią trafił na San Domingo gdzie zmarł .

 

Jakub Janik – żołnierz pruski, przeszedł na stronę francuską

Augustyn Siwy– żołnierz pruski, przeszedł na stronę francuską

Franciszek Cisek – służył u polskich ułanów

 

1807r.

 

Stanisław Wanot – sołtys Piekarskie

Paweł Ludyga – ławnik

Franciszek Guzy – ławnik

Adam Poloczek – ławnik

Garus – chłop

Zorychta – chłop

Franiel – chłop

Kowolik – chłop

Smyła – chłop

 

Praczka – stary młynarz

Karol Piekoszewski – do  Piekar przybył z wojskami księcia Sułkowskiego, ranny, ożenił się Marysią, córką Młynarza Praczki urodzoną ok. 1787r.

 

Wilhelm Garus-sztygar

 

 

 

1825r.

Hugo Gutmann – dyr.kopalni Scharley, pochodził z wiedeńskiej rodziny kupieckiej

Joachim Taube – administrator folwarku, pochodził z Saksonii, z ubogiej mieszczańskiej rodziny

1826r.

Bracia Jerzy i Karol Springer – przybysze z Prus, nadsztygarzy w kopalniach Galmanu Gieschego

Piotr Poloczek – właściciel kamieniołomów

Karol Pudlik – właściciel cegielni

Ferdynand Grossmann – produkcja tkanin

 

 

Franciszek Pater, chałupnik i górnik, w czasie kryzysu 1826r. , aby nie umrzeć z głodu wyspecjalizował się w polowaniach na psy i koty.

Konrad Górniok

Stefan Wróbel

Potempa – tkacz wyemigrował do Łodzi

Janus – wyemigrował do Łodzi

Stefan Świder – kowal

Michał Krawczyk – leśniczy

Alojzy Nawrot –  nauczyciel urodzony w 1791r. w Bytomiu w rodzinie kupieckiej, zmarł podczas epidemii cholery w 1832r.

 

1848r.

 

Henryk Słota

 

Alojzy Ficek – ksiądz, proboszcz Piekarskiego Kościoła, budowniczy piekarskiej bazyliki, pisarz, bibliofil. Ur w 1790r. W Dobrzeniu Wlk. zm w 1862r.

 

Karol Kowolik

Konrad Cisek

StefanFrasek

 

Józef Heer – pochodził z Nadrenii, ekonom piekarskiego dworu

Alfred Rurański

Teodor Heneczek ur. 1817r. W Częstochowie,drukarz

 

Karol Pytas – sołtys

Pyrkosz-górnik

 

1851

wyemigrowali do Texasu(USA)

Konrad Szaton

Feliks Pytas

Karol Kusz

Franciszek Poloczek

 

Powstanie Styczniowe 1863r.

Paweł Cisek

Polegli pod Miechowem

Paweł Musialik

Wojciech Sikora

Jan Jureczko

Franciszek Krawczyk

 

Piotr Szołtysik – zesłany na Sybir

Walenty Hetmańczyk– zesłany na Sybir

Andrzej Szulz– zesłany na Sybir

 

Polegli pod Krzykawką

Jan Markiton

Bartłomiej Borecki

Marcin Wróbel

Wojciech Chorzela – ranny , torturowany zmarł

Antoni Moy – d-ca , ocalał

 

Bitwa pod Pankami 1864r.

Poległ Michał Ferdyn

 

Pomagali powstańcom:

Feliks Janik – rusznikarz

Ignacy Glazowski

Grzegorz Siwy

Bartłomiej Franiel

Karol Moy – powstaniec

Franciszek Poloczek – 17 latek , po powstaniu osiadł w Cieszynie, gdzie przez 30 lat był introligatorem

 

1872r.

Frasek – nauczyciel

Wawrzyniec Hajda ur.1844r. W  Nowych Reptach  pod Tarnowskimi Górami. Śląski „Wernyhora”

 

1890r.

Maksymilian Jasionowski, ur 1867r.Sekretarz Towarzystwa Alojzjanów. Ojciec pochodził z Lubszy, do Piekar przybył w 1853r.

 

1896r.

Wilhelm Taube

Karol Duda

Leopold Wycisk

Józef Kopczyński

Konrad Strzewiczek

Walenty Mazur

 

Na podstawie:

 

„Od Pecare do  Piekar Śląskich”. Konrad Żydek, Piekary Śl.1972r.