Piotrowice (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Thomek Zagala
2. Mathieg Birbenko
3. Peter Drchon
4. Jhan Hawluw
5. Jacub Gysska
6. Mikulass Slunka
7. Ssymek Kothala
8. Bartek Drachain
9. Mathieg Kothala

Die wustung:
Mathieg Kothala
idem Mathieg von einem teichlein
Mykulass von einer wustung

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Woytek Zwonik
2. Tomas Wrobel
3. Philip Ksiądz
4. Gorol
5. Patolony
6. Walek Gawron
7. Wawrzin Musioł
8. Woytek Czarnota
9. Mikolay Kollodziey
10. Michol Dziura
11. Pawel Cempa

Häusler (Chałupnicy):
12. Bartek Wyleżol
13. Lukas Wieczorek – Nachtwärter
14. Maciey Duray
15. Maciey Sikora – Biegon (goniec)
16. Grześ Duda
17. Andreas Gielatka – Waldheger (gajowy)
18. Michoł Grzyska – Waldheger (gajowy)
19. Wawrzin Lemansky
20. Krzysztoph Stulka
21. Walek Lehmansky
22. Wojtek Kołek
23. Paul Dziemba
24. Simon Skrzidła
25. Kuba Kurziwilk
26. Woytek Zogała
27. Kuba Szołtys – Vogt (wójt)
28. Jonek Gruszka – Müller (młynarz)
29. Kuba Zychon – Kretschmer (karczmarz)
30. Michol Chwastek – wüste (gospodarstwo puste)
31. Paul Gracka
32. Balcar Czysz
33. Kuba Szołtys alias Materla – Scholtzey (sołtys)
34. Jon Widuch
35. Jon Szoltys alias Duray
36. Walek Kubista

Kammerleute (komornicy):
Michol Pyrcz
Wawrzin Szoltys
Balcor Szoltys
Kazimir Gryszka
Blazek Machulec
Woytek Machulec
Morcin Chroszcz
Woytek Żogało