Sieraków Śląski

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1727 rok – na podstawie inwentarza parafii sierakowskiej z 22 marca 1727 roku

Spis gospodarstw z Sierakowa Śląskiego zobowiązanych do płacenia mesznego (opłaty za odprawianie mszy) księdzu z Sierkakowa Śląskiego:
Wolni ludzie:
1. wolny statek Bienkowski
2. wolny statek Dąmbrczowski
Siodłoki:
1. rola Golikowska
2. rola Czokowska
3. rola Szobakowska aut posterius Dzięglowska
4. rolia Musinska, kandy Jan Muska Brąk
5. rolla Gwozdziowska
6. rola Nicolaia Reszki
7. rola Gierzego Reszki
8. rola Gaidzinska
9. rola Barthoskowska
10. rola Bodzikowska
11. rolia Michalikowska
12. rolla Trelczenska
13. rola Gieczowska albo Pissarzowska. teraz Grzegorz Bartosik
14. rola Gawlikowska albo Dosinska, kandy w chalupie Chrystoff Gaydka, od ktorey pod laszcem działek oderwany, a do Dzięglowskiego przilaczony
15. rola Janowska albo Kowalczykowska, od ktorey pod laszczem działek oderwany, a do Gaidzinskiego prziłączony, który teras Marczin Stys trzima
16. rola Jaskowska siodłacza, kandy teraz Bartkowo w chalupie
17. rola Wieczorkowska, kandy terass Galeczka
18. rola Sobierajowska, kandy teras Pawel Michalik
19. rola Kuszowska siodłaczo, kandy teras tylko nad Dworczykową kałuzą pieczysko, a do stodoły Dworczyk kładzie
20. rola Serwinska, kandy Jan Dąmbczyk
21. rola Piwochowska, Jakub Rybak w chalupie
22. rola Gąsiorowska, kandy w chalupie Piotr Joszczyk
Zagrodnicy:
1. na roli Szczepanowskiey siodłaczey rodzieloney Giendrzey Biencyk albo Stochtnik,
2. Michał Bąba
3. na roli Glinkowskiey siodłaczey rodzieloney Matthias Paturey
4. Woytek Dąmbczyk
5. Jakub Midek, teras Pawel Gaydka,
6. Michol Smolarczyk albo kucharz,
7. Janik Dąbczyk na Piasku za wsiom
8. zagroda Kusmyrzowska albo Skolna
9. Jakub Cyrul
10. Stanislaw Reska krawiecz
11. Jakuba Dzięglika dwa dzialki złączone od inszych rol oderwane powinienby sie do swoich rol przywrocic, a z rol całe meszne xiędza dochodzic