Steblów (ob. Lubliniec)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1640 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1640 roku

Bauern (Siodłoki):
1. Lossnia
2. Jannich